Till innehåll på sidan

Hur upplever du informationen & kommunikationen på jobbet?

Resultat vecka 8

Efter en analys av resultatet gick det inte att konstatera en väsentlig skillnad mellan personalgrupper. Därför presenteras resultatet nedan utifrån svaren från samtliga respondenter.

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du informationen & kommunikationen på jobbet? var 2,83 av 4.

De två faktorer som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Information från närmsta chef med medelbetyg 3,06 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 46,36 %
  • Kommunikation med närmsta kollegor med medelbetyg 3,14 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 38,43 %

Arbetsplatsträffar och nyhetsbrev

De efterföljande frågorna i undersökningen berörde arbetsplatsträffar och nyhetsbrev. Svarsfördelningen på frågan Har din grupp regelbundna arbetsplatsträffar (APT)? var 85 % ja och 15 % nej. De respondenter som svarade ja fick också besvara frågan Vad är din upplevelse av arbetsplatsträffarna (APT)? Medelvärdet av betygen var 3,05 av 4.

Cirkeldiagram
Vad är din upplevelse av arbetsplatsträffarna (APT)?: Mycket nöjd 24,2 %, Nöjd 57,4 % , Missnöjd 17,3 %, Mycket missnöjd 1,1 %

Svarsfördelningen på frågan Skickar din skola ut nyhetsbrev per e-post? var 73 % ja, 17,8 % nej och 9,2 % vet ej. De respondenter som svarade ja fick också besvara frågan Vad är din upplevelse av nyhetsbreven? Medelvärdet av betygen var 3,03 av 4.

Cirkeldiagram
Vad är din upplevelse av nyhetsbreven?: Mycket nöjd 23,8 %, Nöjd 58,2 % , Missnöjd 15,5 %, Mycket missnöjd 2,5 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01