Till innehåll på sidan

Hur upplever du intranätet som kanal för interninformation?

Resultat vecka 9

Efter en analys av resultatet gick det inte att konstatera en väsentlig skillnad mellan personalgrupper. Därför presenteras resultatet nedan utifrån svaren från samtliga respondenter.

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du intranätet som kanal för interninformation? var 2,54 av 4.

cirkeldiagram
Hur upplever du intranätet som kanal för interninformation?: Mycket nöjd 7,6 %, Nöjd 46,8 % , Missnöjd 37,3 %, Mycket missnöjd 8,3 %

Respondenterna fick sedan möjlighet att välja ett eller flera av de förvalda svarsalternativen på frågan Vad är positivt med intranätet? Den procentuella svarsfördelningen var:

  • Uppdaterad & aktuell information - 31,6 %
  • Inget av alternativen passar in - 28,4 %
  • Tydlig information - 21,7 %
  • Lätt att hitta det jag söker efter - 10,2 %
  • Tydlig struktur - 8 %

Respondenterna fick också möjlighet att välja ett eller flera av de förvalda svarsalternativen på frågan Vad är mindre bra med intranätet? Den procentuella svarsfördelningen var:

  • Svårt att hitta det jag söker efter - 44,7 %
  • Otydlig struktur - 25,1 %
  • Gammal & inaktuell information - 14,2 %
  • Svårtolkad information - 9,5 %
  • Inget av alternativen passar in - 6,5 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01