Till innehåll på sidan

Huvudmätning - Hur upplever du din arbetssituation?

Resultat vecka 5-6

När resultatet från den första mätningen analyserades kunde man se att det fanns en skillnad i svaren mellan grupperna kärnverksamheten och stödverksamheten.

Kärnverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du din arbetssituation? var 2,88 av 4.

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Gemenskap & sammanhållning med medelbetyg 2,58 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 52,28 %
 • Stressnivå med medelbetyg 2,38 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 50,9 %
Cirkeldiagram
Gemenskap & sammanhållning (Kärnverksamheten): Mycket nöjd 15,6 %, Nöjd 38,7 % , Missnöjd 33,3 %, Mycket missnöjd 12,4 %
Cirkeldiagram
Stressnivå (Kärnverksamheten): Mycket nöjd 6,4 %, Nöjd 42,2 %, Missnöjd 34,2 %, Mycket missnöjd 17,1 %

Stödverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du din arbetssituation? var 2,83 av 4.

Den faktorn som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Närvarande ledarskap & stöd med medelbetyg 2,9 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 44,31 %

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Information & tydlighet med medelbetyg 2,73 av 4 och en korrelation på svaret på helhetsfrågan på 45,29 %
 • Stressnivå med medelbetyg 2,54 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 42,92 %
Cirkeldiagram
Stressnivå (Stödverksamheten): Mycket nöjd 9,9 %, Nöjd 42 %, Missnöjd, 40,1 %, Mycket missnöjd 8 %

Fördjupningar

Baserat på resultatet på huvudmätningen skickade vi ut två fördjupande mätningar där den första berörde området gemenskap och sammanhållning och den andra handlade om stress.

Gemenskap & sammanhållning

Resultatet visade inte på en väsentlig skillnad när man tittade på de olika grupperna, därför gäller resultatet nedan för alla deltagare.

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du gemenskapen & sammanhållningen på arbetet? var 2,86 av 4.

De tre faktorer som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Stämning med medelbetyg 2,98 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 68,49 %
 • Öppenhet i gruppen med medelbetyg 3,01 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 61,84 %
 • Samarbete med medelbetyg 2,98 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,71 %
Cirkeldiagram
Stämning: Mycket nöjd 22,6 %, Nöjd 55,4 %, Missnöjd 19,5 %, Mycket missnöjd 2,5 %

Den faktorn som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Förutsättningar för delaktighet med medelbetyg 2,85 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 59,75 %

Stressnivå

De efterföljande faktorerna delades upp i två avsnitt innan de skickades ut till deltagarna. Det första avsnittet innehöll faktorer som anses närbesläktade med upplevd stressnivå och det andra avsnittet innehöll faktorer som anses ligga något längre bort från den upplevda stressnivån. I det första avsnittet fanns det en skillnad mellan grupperna kärnverksamheten och stödverksamheten, men inte i det andra avsnittet.

Kärnverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du stressnivån? var 2,47 av 4.

De två faktorer som är närbesläktade med upplevd stressnivå, som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Tydlig planering & prioritering av uppgifter med medelbetyg 2,56 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 54,82 %
 • Handlingsutrymme & krav i arbetet med medelbetyg 2,78 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 53,71 %

Den faktorn som är närbesläktad med upplevd stressnivå, som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Arbetsbelastning (tid & resurser) med medelbetyg 2,36 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 57,74 %

Stödverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du stressnivån? var 2,6 av 4.

Den faktorn som är närbesläktad med upplevd stressnivå, som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Balans mellan jobb & privatliv med medelbetyg 2,79 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 51,05 %

De två faktorer som är närbesläktade med upplevd stressnivå, som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Arbetsbelastning (tid & resurser) med medelbetyg 2,5 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 65,11 %
 • Tid för återhämtning med medelbetyg 2,65 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,62 %

Samtliga respondenter

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du stressnivån? var 2,53 av 4.

De två faktorer som inte är så närbesläktade med upplevd stressnivå, som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Information & kommunikation med medelbetyg 2,58 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 38,7 %
 • Tydlighet i mål & riktning med medelbetyg 2,62 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 32,62 %
Cirkeldiagram
Information & kommunikation: Mycket nöjd 9,1 %, Nöjd 47,6 %, Missnöjd 36 %, Mycket missnöjd 7,4 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01