Till innehåll på sidan

Huvudmätning - Hur upplever du din arbetssituation?

Resultat vecka 10

Vecka 10:s mätning utgick från samma frågor som ställdes i den första mätningen vecka 5 - Huvudmätningen. Siffrorna i parentes efter resultaten visar på skillnaden från föregående mätning. Som vid den föregående mätningen presenteras resultatet nedan uppdelat på två personalgrupper.

Kärnverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du din arbetssituation? var 2,77 (-0,11) av 4.

Den faktorn som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Närvarande ledarskap & stöd med medelbetyg 2,72 (-0,15) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 52,51 % (+9,72 %)

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Gemenskap & sammanhållning med medelbetyg 2,51 (-0,07) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 52 % (-0,28 %)
 • Stressnivå med medelbetyg 2,24 (-0,14) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 55,79 % (+5,7 %)

Stödverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du din arbetssituation? var 2,87 (+0,04) av 4.

Den faktorn som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

 • Stressnivå med medelbetyg 2,62 (+0,08) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,26 % (+15,34 %)

Hemarbetsplatsen

Vecka 10:s mätning utökades med ett antal frågor om hemarbetsplatsen. Resultatet nedan är inte uppdelat utefter personalgrupper. De respondenter som svarade Ja på frågan Jobbar du till största delen hemifrån? och Ja på frågan Har du lånat hem någon utrustning till din hemarbetsplats från KTH? fick också välja ett eller flera av de förvalda svarsalternativen på frågan Vilken utrustning har du lånat hem? Den procentuella svarsfördelningen var:

 • Tangentbord/mus - 32,3 %
 • Datorskärm - 29,7 %
 • Headset - 16,5 %
 • Annat - 14,9 %
 • Ergonomiska hjälpmedel - 6,6 %

De respondenter som svarade Ja på frågan Jobbar du till största delen hemifrån? fick till sist också välja ett eller flera av de förvalda svarsalternativen på frågan Vad saknar du mest i din hemarbetsmiljö? Den procentuella svarsfördelningen var:

 • Att kunna stå upp och arbeta - 22 %
 • Kontorsstol - 19 %
 • Pauser - 16,3 %
 • Skrivbord - 13,6 %
 • Datorskärm - 12,6 %
 • Tillräckligt bra internetuppkoppling - 8,9 %
 • Arbetsro - 7,1 %
 • Arbetstelefon - 0,5 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01