Till innehåll på sidan

Huvudmätning - Hur upplever du din arbetssituation?

Resultat vecka 16

Vecka 16:s mätning utgick från samma frågor som ställdes i den första mätningen vecka 5 - Huvudmätningen. Siffrorna i parentes efter resultaten visar på skillnaden från den första mätningen. Som vid den första mätningen presenteras resultatet nedan uppdelat på två personalgrupper.

Kärnverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du din arbetssituation? var 2,79 (-0,09) av 4.

Den faktorern som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Stressnivå med medelbetyg 2,28 (-0,1) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 63,23 % (+12,33 %)
Cirkeldiagram
Stressnivå (Kärnverksamheten): Mycket nöjd 6,8 %, Nöjd 34,8 %, Missnöjd 37,3 %, Mycket missnöjd 21,1 %

Stödverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du din arbetssituation? var 2,82 (-0,01) av 4.

Den faktorn som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Närvarande ledarskap & stöd med medelbetyg 2,86 (-0,04) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 45,45 % (+1,14 %).

Cirkeldiagram
Närvarande ledarskap & stöd (Stödverksamheten): Mycket nöjd 21,6 %, Nöjd 48 %, Missnöjd, 25,1 %, Mycket missnöjd 5,3 %

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Information & tydlighet med medelbetyg 2,72 (-0,01) av 4 och en korrelation på svaret på helhetsfrågan på 44,46 % (-0,83 %)
  • Stressnivå med medelbetyg 2,59 (+0,05) av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,25 % (+15,33 %)
Cirkeldiagram
Stressnivå (Stödverksamheten): Mycket nöjd 9,4 %, Nöjd 49,7 %, Missnöjd, 31,6 %, Mycket missnöjd 9,4 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01