Resultat från medarbetarundersökningen 2016

Här hittar du resultatet från medarbetarundersökningen 2016. I dokumentet hittar du också förklaringar till hur resultatet ska utläsas.

Resultatet för hela KTH

Nu har resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes under våren 2016 sammanställts i en rapport. Resultatet presenteras för hela KTH. I rapporten finns det korta beskrivningar om hur bl a indexvärdet har beräknats och hur resultatet ska utläsas.

Resultat av MUS 2016 på KTH-nivå (ppt 3,9 MB)

Resultat för avdelningar och grupper mm

När det gäller resultatet för en arbetsplats går det endast att få ut ett resultat när det är 10 st personer eller fler som har svarat i en grupp. Respektive skola är ansvarig för att resultatet presenteras på avdelningar eller grupper om det är möjligt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp