Råd om stress

Aleksander Perski, docent vid KI och chef för Stressmottagningen, ger sina bästa råd för att hantera stress:

  • Sömnproblem, djup trötthet, koncentrations- och minnes problem, täta infektioner, problem med magen, hjärtklappning, olust, ångest eller nedstämdhet kan vara signaler att vi befinner oss i en allvarlig obalans- det vill säga, stress – ignorera dem inte. Försök förändra situationen – sådana allvarliga lägen brukar inte lösa sig av sig själva. Skapa alternativ, backa ur eller skapa distans.
  • Sömnbehov. Oberoende av vad som händer i livet, ge aldrig upp ditt behov av sömn. Behöver du sova åtta timmar för att känna dig pigg dagen efter, så ska du göra det. Den senaste forskningen visar att det inte går att stressa sönder någon som får tillräckligt med sömn.
  • Sömnkvalitet. Det är lätt att störa din djupsömn och då särskilt den delen av natten som ger dig återhämtning av krafter och regenerering av kroppen. Det är ingen bra strategi att lägga sig i sängen uppvarvad. Inte heller att ligga och tänka intensivt på kommande dags utmaningar. Då kommer du att halvera djupsömnen även om du inte påverkar den totala sömnlängden. Vettig nedvarvning, sovrutiner och en teknik för att stoppa tankarna att rulla på innan man somnar, kommer att hjälpa dig att öka din sömnkvalitet, något som är minst lika viktigt som längden på sömnen.
  • Helger. Ta igen dig efter en tung vecka. Kom ihåg att det inom alla kulturer finns inskrivet att helgerna är till för att vila sig. I vår kulturs viktigaste dokument – Bibeln – säger det tredje budet : ”Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen skall ni ha helgdag, en Herrens vilosabbat. Var och en som på den dagen gör något arbete skall dödas”, lovar (och hotar) Gud. De som tröttar ut sig lika mycket under helgen som under veckodagarna är säkra kandidater för ett hälsosammanbrott på grund av stress. Vi kallar dem för ”preburnouts”.
  • Levnadsvanor. Kom ihåg att det är meningen att vi ska hålla tills vi blir ungefär 100 år. Fram till dess ska 45 ton nya celler produceras och 3,5 miljarder hjärtslag slå. Villkoret för det är att leva ett någorlunda sunt liv med rätt mat, vettig vikt, en del motion, inte för många laster, tillräckligt med sömn och någorlunda regelbundna vanor. Trots en omfattande forskning kring prevention av folksjukdomar som hjärtsjukdomar, cancer och sockersjuka, är ovan nämnda klokheter ungefär kontentan av vad forskarna har kommit fram till. Men trots att budskapet är enkelt, så tycks det vara väldigt svårt att efterleva.
  • Vita contemplativa. Behovet av tid för begrundan finns också inskrivet i alla kulturer som vi känner till. Att meditera, ha kontakt med sig själv, med andra och med naturen utvecklar oss och ger plats för människans mångsidighet. Samma princip som gäller för ett optimalt jordbruk, tycks gälla för vår organism – behovet av ett växelbruk där en del av våra krafter får vila, medan andra sidor aktiveras. Ett tredelat dygn med 8 timmars arbete, 8 timmars sömn och 8 timmars vita contemplativa, (vilket i vår kultur kan anta många olika former och innebörder), tycks vara ett grundläggande biologiskt behov för att vår organism ska kunna fungera i 100 år.
  • Ju mer ansträngning desto mer vila. Oftast gör vi det precis motsatta.  I perioder med extra stora krav gör vi avkall på vila och sömntid. Är du extremt duktig och perfektionistisk, måste du satsa extra mycket på att återhämta krafterna.
  • Det finns även andra sorters hjälpmedel än piller, kaffe och alkohol för att klara spänningen i vardagen. Värktabletter och lugnande eller antidepressiva läkemedel kan hjälpa på kort sikt, men de kan också ha negativa konsekvenser, speciellt om man använder dem under lång tid. Det är både billigare och friskare att lyssna på sin kropp och som alternativ till piller försöka med annat som t.ex. streching, yoga, quigong, meditation på morgonen, fysisk aktivitet och andningspauser under dagen, avspänning eller kärleksliv på kvällen.
  • Om du upplever att tiden är som en pil som har börjat flyga någon gång i tonåren och bara rusar framåt (mot döden?) så kan du kanske söka efter andra bilder, t.ex. via mindfulness. I barndomen upplevde du kanske ibland att tiden stod stilla eller gick i en cirkel. Skaffa dig dina egna pauser som stoppar tidens gång – sjung, diska, åk ut till skogen, natta barnen, läs poesi, se på en dum TV-komedi. Det är bara när tiden ”stannar” som man hinner uppleva vad som egentligen händer här i livet.

Stresstest

För den som upplever en hög grad av stress, eller för chefer för att få stöd i att bedöma medarbetares stress, finns nedan ett test där man kan se om man är i riskzonen för att hamna i utmattningstillstånd. Ligger man i medelvärde över 3.5 är man i riskzonen och bör ta kontakt med ansvarig chef och företagshälsovården för stöd.

Stresstest (doc 25 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp