Röster om stress

Här har vi samlat några artiklar om stress för den som vill läsa mer!

Vårens föreläsningar är ett led i att följa upp resultaten i de två omfattande medarbetarundersökningar som gjorts på KTH, år 2009 och 2011, förklarar KTH:s personalchef Annica Fröberg.

Intervju med personalchef Annica Fröberg

Problemen med stressrelaterad ohälsa på KTH är kopplade till de orealistiska förväntningar som finns på forskare och lärare. Bra att detta nu tas upp till ytan, skriver professor Henrik Artman, i en kommentar till nyheten att KTH startar en kampanj för att motverka stress.

"Självklart är stress ett strukturellt problem"  

Ann Lantz, föreståndare för Medieteknik och interaktionsdesign, beskrivs som en chef som lyssnar på sina medarbetare och ger konstruktivt stöd för att hantera stressen. Att begränsa arbetsbördan och bemästra stressen är viktigt både för individen och för verksamheten menar hon.

”Chefen måste kunna säga stopp”

Det finns ingen quick-fix mot stress. Men ett öppet och tolerant arbetsklimat är en grundläggande förutsättning för att stressen ska gå att hantera, framhåller representanter för de fackliga organisationerna på KTH.

"Finns ingen quick-fix mot stress"

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp