Till innehåll på sidan

Riskbedömning av smittrisker gällande covid-19

På denna sida publiceras generella riskbedömningar och åtgärder kopplade till dessa. Riskbedömning görs i anslutning till förändrade rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Riskbedömningar

2022-02-08

​ ​ Riskbedömning av smittrisker gällande covid-19, 2022-02-08 ​ (pdf 320 kB)

2022-01-12

​ Riskbedömning av smittrisker gällande covid-19, 2022-01-12 (pdf 279 kB)

2021-12-13

Riskbedömning av smittrisker gällande covid-19, 2021-12-13 (pdf 278 kB)

Informationsåtgärder kopplade till borttagna restriktioner från och med 9 februari 2022

Arbetstider och kollektivtrafik

För att undvika att många samlas i kollektivtrafiken samtidigt vid start och slut på arbetsdagen gäller följande:

  • De medarbetare som omfattas av flextidsavtalet kan utnyttja flexramarna. Läs mer om flextid på sidan Arbetstid .
  • De medarbetare som omfattas av förtroendearbetstid kan anpassa sina arbetstider för att undvika att färdas i rusningstrafik. Läs mer om förtroendearbetstid på sidan Arbetstid .
  • De medarbetare med överenskommelse om distansarbete kan, när arbetet så medger, arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.

Möten och stora samlingar

Detta gäller kopplat till möten och större samlingar:

  • Större fysiska möten bör om möjligt undvikas, förlägg dessa istället digitalt om det går.
  • Mötesanordnare bör se till att det går att hålla avstånd mellan deltagare vid fysiska möten.
  • Större samlingar bör om möjligt undvikas. Om en större samling behöver genomföras, se över möjligheten att hålla den utomhus.

Riskgrupper

Om du tillhör en riskgrupp, informera din chef om detta. Särskilda åtgärder för personer i riskgrupp kan behöva vidtas.

Övrigt

  • KTH uppmanar alla som kan att vaccinera sig mot covid-19, det är fortsatt möjligt att göra detta på arbetstid.
  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Tvätta händerna med tvål och varmvatten eller använd handsprit.
  • Fastighetsavdelningen vid GVS tillhandahåller handsprit samt genomför utökad städning i allmänna ytor.