Studerandeskyddsombud

Denna rutin grundar sig på Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Studerandeskyddsombud har i stor utsträckning samma rättigheter som ett skyddsombud. Studenterna likställs i AML med arbetstagare.

Studerandeskyddsombud (SSKO) utses av Tekniska Högskolans Studentkår och företräder studenterna i arbetsmiljöfrågor. Vid val av SSKO skall THS meddela KTH om valet. Namn, e-post, tel nr, mandatperiod, sektion samt skyddsområde skall meddelas. Skyddsområde omfattar någondera av KTH:s campus.

Vid tillämpning av kap 2-4 och kap 7-9 i AML så likställs studenter med arbetstagare.

Studerandeskyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.

Om ett studerandeskyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredställande studerandemiljö/arbetsmiljö ska SSKO vända sig till KTH och begära sådana åtgärder. Representant för KTH gentemot SSKO är avd för Studentservice, Universitetsförvaltningen.

Vid skyddsrond i allmänna lärosalar skall alltid ett studerandeskyddsombud kallas. Aktuell lista på SSKO finns i bilaga nedan. Protokoll från skyddsrond skickas förutom till deltagare vid skyddsronden även till Studiesocialt@ths.se

Ansvarig för skyddsronder i allmänna lärosalar är Miljö- och byggnadsavdelningen.

Studerandeskyddsombud 2017

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp