Vanliga reaktioner på sexuella trakasserier och kränkningar

Alla reagerar olika på ett övergrepp rädsla, chock och förvirring är mycket vanliga känslor

Reaktioner på kränkning

Många som utsätts för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande bortförklarar det som hänt. Det är obehagligt att bli utsatt och man försöker hitta andra förklaringar. Kanske är det också någon man känner och tycker om som gör detta. Som utsatt är det vanligt att man börjar ifrågasätta sig själva och tänka att man är överkänsliga eller har gjort något fel eller sänt fel signaler som misstolkats. Många vågar inte säga till för att de är rädda att det ska bli obehagligt, förvärras eller att andra ska tycka att man överreagerar. Kanske tänker man också att det är något man måste acceptera, att man helt enkelt får stå ut.

Så är det inte. Ingen har rätt att utsätta någon annan för kränkningar, trakasserier eller ofredande. Ansvaret ligger på den som utsätter och det är denna som ska vara lyhörd för hur andra reagerar. Men tyvärr är det i inte alltid så, och det är då viktigt att lita på sin känsla och sätta stopp för något som känns obehagligt. Om man upplever att något känns obehagligt så är det obehagligt och det ska andra ta på allvar och respektera. Det gör ingen skillnad om den andra inte menade något illa. Man har rätt att slippa vara med om något som man tycker är obehagligt och kränkande.

Källa www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Vald-och-overgrepp/Krankningar/

Reaktioner på våldtäkt

Alla reagerar olika på ett övergrepp som våldtäkt. Rädsla, chock och förvirring är mycket vanliga känslor. Det är vanligt att en person som blivit utsatt för våldtäkt lägger skuld och ansvar på sig själv. Många försöker glömma det som hänt och leva vidare som om det inte påverkar ens liv. Reaktioner kan komma långt efter en våldtäkt, ibland flera år efteråt.

Det är för många viktigt att få prata om det som hänt. Det hjälper, även om det har gått lång tid.

Man har rätt att få hjälp och stöd om man har blivit utsatt för en våldtäkt.

Källa www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Vald-och-overgrepp/Valdtakt/

Polisanmäla våldtäkt

De flesta våldtäkter polisanmäls aldrig. Många våldtagna är rädda för att anmäla, särskilt om de levt tillsammans med den som våldtagit dem. Det går att polisanmäla våldtäkt flera år efter att den begicks.

Vart kan du vända dig?

Exempel på var du kan vända dig hittar du bland länkarna nedan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp