Funktionsadresser för e-post

Här presenteras funktionsmailadresser till de administrativa cheferna och till de funktionsansvariga vid respektive skola samt till berörda personer vid universitetsförvaltningen inom respektive nätverk.

Administrativa chefer

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad admchef@abe.kth.se
Bioteknologi admchef@biotech.kth.se
Datavetenskap och kommunikation admchef@csc.kth.se
Elektro- och systemtekni admchef@ees.kth.se
Industriell teknik och management admchef@itm.kth.se
Informations- och kommunikationsteknik admchef@ict.kth.se
Kemivetenskap admchef@che.kth.se
Teknik och hälsa admchef@sth.kth.se
Teknikvetenskap admchef@sci.kth.se
Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande admchef@ece.kth.se
Berörda på universitetsförvaltningen admchef-uf@kth.se

Funktionsansvariga utbildningsadministration

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad utbadm@abe.kth.se
Bioteknologi utbadm@biotech.kth.se
Datavetenskap och kommunikation utbadm@csc.kth.se
Elektro- och systemteknik utbadm@ees.kth.se
Industriell teknik och management utbadm@itm.kth.se
Informations- och kommunikationsteknik utbadm@ict.kth.se
Kemivetenskap utbadm@che.kth.se
Teknik och hälsa utbadm@sth.kth.se
Teknikvetenskap utbadm@sci.kth.se
Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande utbadm@ece.kth.se
Berörda på universitetsförvaltningen utbadm-uf@kth.se

Funktionsansvariga personaladministration

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad persadm@abe.kth.se
Bioteknologi persadm@biotech.kth.se
Datavetenskap och kommunikation persadm@csc.kth.se
Elektro- och systemteknik persadm@ees.kth.se
Industriell teknik och management persadm@itm.kth.se
Informations- och kommunikationsteknik persadm@ict.kth.se
Kemivetenskap persadm@che.kth.se
Teknik och hälsa persadm@sth.kth.se
Teknikvetenskap persadm@sci.kth.se
Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande persadm@ece.kth.se
Berörda på universitetsförvaltningen persadm-uf@kth.se

Funktionsansvariga ekonomiadministration

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad ekonomi@abe.kth.se
Bioteknologi ekonomi@biotech.kth.se
Datavetenskap och kommunikation ekonomi@csc.kth.se
Elektro- och systemteknik ekonomi@ees.kth.se
Industriell teknik och management ekonomi@itm.kth.se
Informations- och kommunikationsteknik ekonomi@ict.kth.se
Kemivetenskap ekonomi@che.kth.se
Teknik och hälsa ekonomi@sth.kth.se
Teknikvetenskap ekonomi@sci.kth.se
Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande ekonomi@ece.kth.se
Berörda på universitetsförvaltningen ekonomi-uf@kth.se

Funktionsansvariga infrastrukturfrågor

Skola E-post
Arkitektur och samhällsbyggnad infrastruktur@abe.kth.se
Bioteknologi infrastruktur@biotech.kth.se
Datavetenskap och kommunikation infrastruktur@csc.kth.se
Elektro- och systemteknik infrastruktur@ees.kth.se
Industriell teknik och management infrastruktur@itm.kth.se
Informations- och kommunikationsteknik infrastruktur@ict.kth.se
Kemivetenskap infrastruktur@che.kth.se
Teknik och hälsa infrastruktur@sth.kth.se
Teknikvetenskap infrastruktur@sci.kth.se
Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande infrastruktur@ece.kth.se
Berörda på universitetsförvaltningen infrastruktur-uf@kth.se
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp