Nätverk funktionsansvariga infrastrukturfrågor

Deltagare/skola

Obs! Funktionsnätverken ersätts fr o m 1 januari 2018 av arbetsgrupper med ny sammansättning. Information om dessa läggs upp i början av året.

Deltagare  Skola
Anders Blomqvist  Arkitektur och samhällsbyggnad
Holger Berling  Bioteknologi
Sara Johansson  Datavetenskap och kommunikation
Christelle Bourquin  Elektro- och systemteknik
Christina Carlsson  Industriell teknik och management
Mikael Prytz  Informations- och kommunikationsteknik, Kista
Daniel Tavast  Kemivetenskap
Marja Mutikainen  Teknik och hälsa
Erik Edstam  Teknikvetenskap
Sara Crutebo  Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande
Ann Brånth  Universitetsförvaltningen/Lokalservice
Lokalplanerare  Universitetsförvaltningen/Lokalgruppen

Ordförande och koordinator

Maria Granath - Universitetsförvaltningen/SEF
magran@kth.se
08-790 88 29

Möteskalendarium 2018

Undergrupper till nätverket

Deltagarna i nätverket funktionsansvariga för infrastrukturfrågorna har ett övergripande ansvar för hela infrastrukturområdet. Personerna i nätverket har sin främsta kompetens inom lokal- eller IT-frågor. P g a infrastrukturområdets vidd har arbetsgrupper med särskild kompetens inom nedanstående områden bildats.

Arkivsamordnare

Upphandlingsansvariga

Informationsansvariga

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp