Kommunikationsansvariga

 Deltagare/skola

Obs! Funktionsnätverken ersätts fr o m 1 januari 2018 av arbetsgrupper med ny sammansättning. Information om dessa läggs upp i början av året.

Koordinator

Åsa Ankarcrona - Universitetsförvaltningen/Kommunikationsavdelningen (KOM), osajoh@kth.se, 08-790 61 83

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp