Nätverk funktionsansvariga personaladministration

Deltagare/skola

Obs! Funktionsnätverken ersätts fr o m 1 januari 2018 av arbetsgrupper med ny sammansättning. Information om dessa läggs upp i början av året.

Deltagare/skola
Catherine Pimenta, Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Caroline Bramstång (föräldraledig), Bioteknologi (BIO)
Lisa Johnsson (tf), Bioteknologi (BIO)
Maria Widlund, Datavetenskap och kommunikation (CSC)
Irina Radulescu, Elektro- och systemteknik (EES)
Anna Thöresson Berg, Industriell teknik och magagement (ITM)
Elizabeth All, Informations- och kommunikationsteknik (ICT)
Camilla Johansson (tf), Kemivetenskap (CHE)
Anna-Karin Burström, Teknikvetenskap (SCI)
Anne-Charlotte Santesson, Teknik och hälsa (STH)
Malin Bolin, Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)
Britt-Louise Henriksson, Universitetsförvaltningen (UF)
Deltagare/Personalavdelningen
Evalill Tagesson
Helene Hedin
Linnea Bogren
Lotta Gustavsson
Maria Lindencrona
Natalia Orellana
Petter Svensson
Ordförande
Annica Fröberg
Koordinator
Anders Jansen

Minnesanteckningar från mötena läggs ut så snart de föreligger på KTH-social.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp