Till innehåll på sidan

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktionen syftar till att snabbt sätta in dig i dina direkta arbetsuppgifter samt din närmaste verksamhet och organisation och det som rör din fysiska arbetsplats.

Introduktion till din närmaste arbetsplats

Arbetsplatsintroduktionen går bl. a. igenom dina anställningsvillkor, arbetsplatsens rutiner och arbetsplatsträffar samt tillgängligt stöd och verktyg för arbetsuppgifterna.

Personalfrågor som arbetstider, lön, försäkringar och pension med mera ryms inom denna introduktion liksom säkerhetsfrågor som till exempel brandutrymning och larm.

Information om arbetsvillkor, förmånsportalen och tjänsteresor 

Du kan läsa om anställningsvillkor och ledighet med mera. Stäm av med din chef vilka villkor som gäller för dig. Till Om din anställning

I förmånsportalen, KTH för mig, finner du personalförmåner, registrerar friskvårdsbidrag och läkemedel- och sjukvårdskostnad. Till förmånsportalen KTH för mig

I KTH Res bokar du tjänsteresan och gör din reseräkning. Har du utlägg från någon resa, evenemang eller övrigt så registrerar du ditt utlägg i KTH Res. Om reseportalen KTH Res