Till innehåll på sidan

Vägledning i ditt arbete

Som ny medarbetare erbjuds digital introduktion till din IT-miljö, till ditt uppdrag som statligt anställd, till GDPR lagstiftningen, till miljö och hållbar utveckling och vad det innebär för KTH samt introduktion till Canvas, lärplattform.

Vårt uppdrag - rollen som statsanställd

Vad är en lämplig avvägning mellan rättssäkerhet och effektivitet? Vad kan och bör du som anställd på ett statligt universitet uttala offentligt?

Vårt uppdrag är en webbutbildning med syftet att ge ökad medvetenhet om vad det innebär för dig när din arbetsplats också är en myndighet. Ständigt aktuella frågor och situationer i det vardagliga arbetet som kräver personliga bedömningar och avvägningar med stöd i riktlinjer och regelverk.

Utbildningen är tillgänglig för alla på KTH och ger dig en grundläggande förståelse för hur statlig verksamhet fungerar och vilka krav och regler som du behöver vara medveten om.
Till Vårt uppdrag i Canvas lärplattform

Miljöutbildningen för alla anställda vid KTH

Ett av fyra fokusområden på KTH är en hållbar utveckling och där ligger ett stort intresse i att se till att alla anställda vid KTH har den kunskap som krävs och arbetar för en minskad negativ miljöpåverkan i sina dagliga arbetsrutiner.
Till Miljöutbildningen

Introduktion till din IT miljö

Som nyanställd på KTH kan det ibland vara svårt att veta var man ska börja. Vi har sammanställt en lista som vi hoppas kan hjälpa dig att komma igång i vår IT-miljö.
Till IT supportens vägledning för nyanställda

Introduktion till GDPR

Utbildning syftar till att ge dig, oavsett din roll på KTH, en översiktlig introduktion i GDPR. Utbildningen består av åtta avsnitt som behandlar allt från vad som är en personuppgift till ansvar kring och hantering av personuppgifter.
Till GDPR@KTH, webbutbildning

Digitalt lärande och lärplattformen Canvas

Tjänster, system och verktyg för produktion av video, e-lärande och kursdesign.
Till e-lärande/Digitalt lärande

Studenters rätt i högskolan - diskrimineringslagen och likabehandling

Diskrimineringslagen och rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet som du kan lära dig mer om i webbutbildningen från Diskrimineringsombudsmannen. Kursen riktar sig till dig som studerar, som undervisar, som servar studenter eller som planerar för likabehandling - på universitet och högskolor.

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla men med olika ingångar beroende på din roll på universitetet.
Till Studenters rätt i högskolan på Diskrimineringsombudsmannens webb

För fortsatt lärande se Karriär- och kompetensutveckling

Karriär- och kompetensutveckling, personalutveckling på KTH