Hantera arbetskonflikter med medling

Endagsutbildning som ger dig en grundläggande förståelse för hur du kan förebygga och hantera konflikter. Du får även lära dig att lägga upp en medlingsprocess och leda medlingssamtal vid mindre konflikter.

Tid: On 2019-11-06 kl 08.30 - 16.30

Plats: KTH Campus - lokal anges i platsbekräftelse

Anmälan till utbildningen

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista anmälningsdag är den 2 oktober. Kursavgift ca 3000 kr/person vid 12 deltagare. Avgiften justeras efter antalet kursdeltagare (självkostnadspris).

Kursmaterial samt lunch och fika ingår. Avgiften debiteras kursdeltagarens skola/avdelning så tala alltid med din chef först om du önskar gå en utbildning.

Anmälan är bindande d.v.s. kursavgiften debiteras oavsett närvaro eller ej. Platsen går att överlåtas till annan medarbetare vid förhinder senast tre dagar innan kursstart. Eventuell överlåtelse ska meddelas kurssamordnaren (personalutveckling@kth.se) skriftligen.

Innehåll

  • Förebygg konflikter. Du får verktyg för att fånga tidiga signaler och hantera situationer i ett tidigt skede.
  • Bedöm situationens allvar och utforma en strategi för hantering av den.
  • Hur eskalerar konflikter på arbetsplatsen. Du får riktlinjer för vilka åtgärder som är lämpliga i respektive konfliktfas.
  • Medarbetarens, chefens och HR:s ansvar vid mindre och större situationer.
  • Medling: lär dig lägga upp en medlingsprocess och leda medlingssamtal vid mindre konflikter.

Målgrupp

Chefer och övriga som i sin roll behöver vidareutveckla sin förmåga att konstruktivt kunna hantera konflikter och kränkningar på arbetsplatsen.

Syfte och bakgrund

Olösta konflikter kan leda till mobbning och kränkande särbehandling. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker och att kränkande särbehandling förebyggs. Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla med utökat ansvar för arbetsgivaren varför det är viktigt att rustas med kunskap och utveckla färdigheter om hur man kan förebygga och hantera konflikter.

Mål

Utbildningen är baserad på medlingens opartiska förhållningssätt och utvecklar din förmåga att leda processer så att parterna själva får äga och ansvara för sina konflikter utan att du själv behöver bli inblandad. Utbildningen ger ett gemensamt förhållningssätt för hur chefer och HR i samarbete kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

Upplägg

Under utbildningen varvas föreläsning, gruppsamtal och praktiska övningar där du får tillämpa teorierna. Under medlingsövningarna får du direktcoachning från kursledaren. Som stöd tillhandahåller Medlingscentrum den tryckta guiden för mini-medling samt ett kurskompendium.

Omfattning

1 dag

Kursledare

Laila Araya, Medlingscentrum

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:personalutveckling@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-18