Till innehåll på sidan

Öppen vetenskap en viktig del av Horisont Europa

Öppen vetenskap kan bidra till att göra forskning mer tillgänglig för olika målgrupper. Medborgarforskning och involvering av allmänheten är viktiga delar av Öppen vetenskap och Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

Tid: On 2021-09-15 kl 10.00 - 12.00

Plats: Osqars backe 5, KTH Campus and zoom (please register)

Föreläsare: Christian Kirschsteiger, Maria Hagardt, Lotta Thomasson, Anna Raask

Att involvera samhället och dess medborgare i forskningen bidrar till att maximera effekten av ny kunskap och förbättra förståelsen för den vetenskapliga processen. Men hur engagerar och samarbetar du med medborgarna i ditt eget arbete och forskningsprojekt? Vilka är drivkrafter, fördelar och utmaningar och hur ser du till att du involverar alla relevanta parter?

I denna workshop får du lära dig hur du engagerar olika typer av intressenter, vad medborgarforsking är och hur det kan stärka dina projektförslag för Horisont Europa samt andra internationella och nationella forsknings- och innovationsprogram.

Talare:
Christian Kirschsteiger, ansvarig för strategisk utveckling av EU-policies för smarta infrastrukturer, iklusive energi och transport (DG CNECT)

Maria Hagardt och Lotta Waesterberg Tomasson, Vetenskap & Allmänhet

Anmälan till workshop (ange om du deltar online eller på plats)

Program ( på engelska)

  • Citizen science and public engagement in Horizon Europe.
  • What is citizen science?
  • Inspiration from both Swedish and international projects.
  • How to set up a successful citizen science project.

Workshopen anordnas av Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science), KTH Research Support Office och centrumbildningen Digital Futures (KTH, SU, RISE).

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-04