Till innehåll på sidan

Internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder för lärare

KTH främjar lärares internationella och tvärvetenskapliga mobilitet genom sabbatsperioder. Sabbatsperioder för lärare erbjuder möjlighet till karriärutveckling och stärker förnyelse i verksamheten liksom KTH:s internationella närvaro.

I verksamhetsplanen för 2022 beslutades om 3 mnkr per år under perioden 2022 och 2023 för sabbatsperioder för lärare. Inför 2023 avbryts denna satsning. Däremot kan de medel som inte har förbrukats under 2022 användas även 2023.

Målgrupp

Lärare med anställning som lektor eller professor i tidig karriär med behov av utökad internationell och tvärvetenskaplig mobilitet. Jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Ansökan

Respektive skolchef beslutar om vem eller vilka som ska beviljas sabbatsperiod. För mer information om ansökningsprocessen vänligen kontakta skolchefen vid din skola:

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE): Björn Berggren bjorn.berggren@abe.kth.se

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS): Sonja Berlijn berlijn@kth.se

Skolan för industriell teknik och management (ITM): Pär Jönsson parj@kth.se

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH): Amelie Eriksson Karlström ameliek@kth.se

Teknikvetenskap (SCI): Sandra di Rocco dirocco@math.kth.se

Finansiering

För satsningen avsätts totalt 3 miljoner kronor årligen under perioden 2022-2023. Medlen fördelas direkt till skolorna med 600 000 kronor per år.

Varje skola gör en egen bedömning av hur och till vad medlen ska användas enligt den inriktning för sabbetsperioder som anges i KTH:s verksamhetsplan för 2022.

Skolchefen ska årligen redovisa för rektor vilka som har beviljats sabbatsperioder.

Mer information om satsningen

KTH:s verksamhetsplan 2022

Försäkring vid utlandstjänstgöring (URA)

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal. Se villkor för URA-avtalet och om det passar dina behov på webben: Läs mer om URA-avtal vid utlandstjänstgöring

Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-09