Till innehåll på sidan

Unite! Teaching and Learning in the International Classroom - Tips & Tricks

Unite! European University Alliance välkomnar alla Unite!-partners lärare till en rad aktiviteter utformade för att dela och utveckla undervisning och lärande i en internationell miljö. Unite! Teaching and Learning-aktiviteterna riktar sig till alla fakulteter och personal som arbetar med utbildning vid alla partneruniversitet. Vi bjuder in dig för att träffa andra kollegor i Unite! och att dela erfarenheter i syfte att utveckla din egen undervisning. Få en inblick i hur undervisning och lärande främjas vid olika partneruniversitet.
Aktiviteterna - webbseminarier, kurser och utbildningsevenemang - drivs av pedagogiska experter från partneruniversiteten och är kostnadsfria. Alla aktiviteter hålls på engelska och är online. För vissa av aktiviteterna kan du få certifikat och vissa av aktiviteterna kan ge poäng.

Tid: Fr 2022-04-08 kl 09.00

Plats: Metacampus (online)

Språk: Engelska

Medverkande: Dra. Karla Pfützenreuter , TU Darmstadt och Dr. Björn Kjellgren, KTH

Pedagogisk aktivitet 5: Teaching and Learning in the International Classroom - Tips & Tricks
Ansvarigt universitet: TU Darmstadt och KTH
8 april och 29 april , kl. 09.00-13.00 (CET)

En kulturellt mångfaldig inlärningsmiljö medför stor potential för alla studenter, de internationella såväl som de lokala. Nya perspektiv, vidgade vyer och finslipning av globala kompetenser är avgörande för våra akademiker. I denna workshop diskuteras olika verktyg och strategier för att främja undervisning och lärande i grupper som är kulturellt olika, med hjälp av verkliga scenarier och dina egna erfarenheter.

•Vad betyder internationalisering och kulturell mångfald i mitt eget sammanhang?
•Hur kan jag bäst främja utvecklingen av mina studenters interkulturella medvetenhet och kompetens?
•Hur kan jag förvandla mitt klassrum till en blomstrande atmosfär för en kulturellt mångfaldig grupp studenter?
•Vad kan jag själv lära mig av det internationella klassrummet?

Mål för denna workshop är att ni efter den ska kunna:
•Diskutera kulturella aspekter av undervisning och lärande av olika perspektiv.
•Föreslå sätt att lära ut för att främja deltagande och samarbete.
•Gör om inlärningsaktiviteter för att hjälpa studenter att utveckla global kompetens.

Kontaktperson: Nicole Herzog, email: Nicole.herzog1@tu darmstadt.de

Sista dagen för anmälan är den 25 mars. För att anmäla dig till denna workshop behöver du registrera dig på denna länk till Metacampus , en steg-för-steg guide för registrering finns på denna pdf (pdf 1,5 MB) .