Till innehåll på sidan

Unite! Teaching and Learning - Making Lectures Interactive

Unite! European University Alliance välkomnar alla Unite!-partners lärare till en rad aktiviteter utformade för att dela och utveckla undervisning och lärande i en internationell miljö. Unite! Teaching and Learning-aktiviteterna riktar sig till alla fakulteter och personal som arbetar med utbildning vid alla partneruniversitet. Vi bjuder in dig för att träffa andra kollegor i Unite! och att dela erfarenheter i syfte att utveckla din egen undervisning. Få en inblick i hur undervisning och lärande främjas vid olika partneruniversitet.
Aktiviteterna - webbseminarier, kurser och utbildningsevenemang - drivs av pedagogiska experter från partneruniversiteten och är kostnadsfria. Alla aktiviteter hålls på engelska och är online. För vissa av aktiviteterna kan du få certifikat och vissa av aktiviteterna kan ge poäng.

Tid: On 2022-03-23 kl 13.00

Plats: Metacampus (online)

Språk: Engelska

Medverkande: Aurélie Feron

Pedagogisk aktivitet 3: Making Lectures Interactive
Ansvarigt universitet: Grenoble INP
23 mars, 13.00-16.00

Hur kan jag göra mina föreläsningar mer interaktiva och varför? Hur kan jag implementera dessa strategier i min kurs? Vilka är fördelarna för studenterna? Vad ska man hålla utkik efter?
Denna workshop kommer att präglas av stunder av individuellt arbete, arbete i små grupper, diskussioner med varandra och teoretiska ingångar.

Mål med denna workshop:
•Att upptäcka och jämföra olika sätt att göra föreläsningar mer interaktiva
•För att välja (och senare implementera) vissa strategier, i ditt sammanhang

Målgrupp:
Undervisande personal

Kontaktperson: Aurélie Feron, email: Aurelie.feron@grenoble-inp.fr

Sista dagen för anmälan är den 14 mars. För att anmäla dig till denna workshop behöver du registrera dig på denna länk till Metacampus , en steg-för-steg guide för registrering finns på denna pdf (pdf 1,5 MB) .