Till innehåll på sidan

Om oss

Du når oss på Karriär- och kompetensutveckling via vår funktionsbrevlåda personalutveckling@kth.se. Vi förser organisationen med kompetensutvecklande insatser på uppdrag av KTH:s ledning. Vårt utbud är målgruppsanpassat och verksamhetsnära och syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom gränsöverskridande möten som ger innovativa idéer och utveckling.

Karriär- och kompetensutveckling

Vi förser organisationen med kompetensutvecklande insatser på uppdrag av KTH:s ledning.

I mån av resurser kan vi också svara upp mot önskemål och förfrågningar direkt från verksamheten, KTH:s skolor och GVS. Våra insatser ska vara tillgängliga och allmängiltiga för alla skolor och GVS.

Målgrupp och behov - gränsöverskridande och verksamhetsnära

Vårt utbud är målgruppsanpassat utifrån uppdrag, roll och behov och arrangeras gränsöverskridande för ett större erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan enheter och professioner.

Vi erbjuder olika utvecklingsprogram, karriärstöd och möjlighet till personalmobilitet. Det innebär bland annat introduktion för nya medarbetare, mentorprogram, jobbskuggning inom KTH, internationellt personalutbyte samt riktade kompetensutvecklingsinsatser till medarbetare och berörda chef- och ledningskategorier.

Kurslokal 

Vi förvaltar en utbildningssal anpassad för workshops i digitalt eller fysiskt format. Till lokalen finns ett litet pentry och lounge. Kurslokalen på Teknikringen 1 | KTH Intranät

Funktionsbrevlåda

Vi tar emot frågor och lotsar dig till rätt kontaktperson och insats utifrån dina önskemål och behov inom onboarding/introduktion av nya medarbetare, personalutbildning, e-utbildning, mobilitet och andra kompetensutvecklande aktiviteter, chef- och ledarskapsutveckling, mentorprogram, grupp- och teamutveckling m.m.

Mejla oss på personalutveckling@kth.se

Personal på Karriär- och kompetensutveckling

Jennie Reponen Hermansson
Jennie Reponen Hermansson
handläggare personalutbild. 087907791

Styrdokument

  • Personalpolicy
  • KTH:s utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan
  • GVS:s uppdrag
  • HR-avdelningens och funktionens verksamhetsplan

Uppföljningsinstrument

  • Verksamhetsdialoger
  • Medarbetarundersökning
  • Rapporter som AAE/RAE mfl
  • Årsredovisning