Till innehåll på sidan

Personalmobilitet på KTH

Är du nyfiken på att byta erfarenheter med kollegor på eller utanför KTH? Här listas flera av de sätt som du genom din anställning kan stärka dina kompetenser både på KTH och utomlands. Exempelvis kan såväl forskare, lärare och administrativ personal på olika sätt delta i aktiviteter i andra EU-länder. Du kan även testa på att jobbskugga en kollega på KTH.

Möjlighet till utbyte internt på KTH

Är du nyfiken på hur arbetet ser ut i en annan enhet eller arbetsgrupp på KTH? Som anställd kan du få jobbskugga en kollega. Jobbskuggningen kan vara exempelvis en vecka eller utspritt bestämda dagar under en tidsperiod.

Läs mer om jobbskuggning på KTH

Internationella möjligheter

Genom Erasmus+ kan administratörer, forskare och lärare få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra EU-länder. Det kan exempelvis röra sig om jobbskuggning, staff weeks, kurser, eller undervisning vid ett partneruniversitet.

Läs mer om personalmobilitet genom Erasmus+

Sabbatsperioder för lärare och forskarportalen EURAXESS är exempel på möjligheter riktade för specifika grupper av anställda. Klicka och läs mer om de olika internationella möjligheter för KTH-anställda som listas nedan.

Kalender för personalmobilitet

Global och interkulturell kompetens

 Testa din interkulturella kompetens

  • Vad är kultur?
  • Boosta din interkulturella kompetens
  • Kulturella likheter och skillnader enligt Hofstede
  • Praktiska tips för social anpassning

EURAXESS stödmaterial om interkulturell kompetens syftar till att öka din medvetenhet om komplexiteten i de interkulturella möten du troligtvis kommer att uppleva som forskare under resan.

EURAXESS stöd till forskare i interkulturell kompetens

Certifiera dig för global kompetens

På KTH kan du läsa ett utbildningspaket i global kompetens där interkulturell och global kompetens samt utbytesstudier eller mostvarande ingår.

Certifikat i global kompetens

Utbildningar inom språk och interkultur

Se även KTH:s utbud av kurser och personalutbildningar inom språk och interkultur.

Vi ger kurser både online, på campus och genom personalmobilitet.

Personalutbildningar och kurser inom språk och interkultur