Till innehåll på sidan

Intern och extern personalmobilitet

Gränsöverskridande möten och samarbeten mellan olika enheter eller professioner främjar och utvecklar perspektivet på roll och uppdrag. Likaså är internationalisering också en drivkraft för kvalitetsutveckling. Sabbatsperiod för lärare och internationell mobilitet för administratörer och lärare ger anställda möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte internationellt. Här hittar du information om hur du tar dig ut i världen för nya och vidare perspektiv.

Internationella möjligheter för lärare

Sabbatsperioder för lärare erbjuder en exklusiv möjlighet till personlig meritering och stärker förnyelse i verksamheten.

KTH:s sabbatsperioder för lärare

Den lärare som är intresserad av satsningen anmäler sitt intresse till skolchefen. Läs mer om villkor och ansökan till KTH:s sabbatsperioder och se vilka möjligheter du har till att arbeta och verka internationellt.

KTH finansierade sabbatsperioder för lärare

STINT Teaching Sabbatical

Beslut om KTH:s nomineringar tas av Vicerektor för Globala relationer efter förslag från avdelningschef/prefekt.

STINT:s program Teaching Sabbatical

KTH:s allmänna resestipendier och Karl Engvers stiftelse

Resestipendier för lärare, forskare och forskarstuderande vid KTH.

Resestipendier för lärare

Internationella möjligheter för forskare

EURAXESS - researchers in motion

Genom EURAXESS karriärvägledning kan forskare finna nya internationella samarbeten, uppdrag och utveckling i sin profession.

EURAXESS, internationella möjligheter för forskare

KTH:s allmänna resestipendier, Karl Engvers stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Jubileumsanslaget

Resestipendier för forskare och forskarstuderande vid KTH.

Research support office och forskningsstöd

RSO stöttar forskare med bland annat ansökan för extern forskningsfinansiering.

Research support office och stöd för forskningsfinansiering

Internationella möjligheter för alla

ERASMUS+ mobilitet

Med ett ERASMUS+ stipendium till resa och boende kan du åka på ett arrangerat tematiserat staff week utbyte eller om du har egna kontakter, jobbskugga din motsvarighet utomlands.

ERASMUS+ stipendie för personalmobilitet

UNITE! Nätverk för internationalisering och samverkan i Europa

Nätverket främjar arbetet med internationalisering och personalmobilitet genom att utveckla communities för lärande och utveckling samt staff weeks, online (virtual exchange) och på campus.

UNITE! Europanätverkets personalmobiliteter

Utbytestjänstgöring för statsanställda i EU-förvaltning

Som anställd i staten har du möjlighet att under en begränsad tid arbeta på en EU-förvaltning, i ett annat EU-land eller i en internationell organisation.

Utbytestjänstgöring för statsanställda (UHR:s webb)

Översikt av olika externfinansierade program för mobilitet och internationalisering

EU, SIDA, Nordiska ministerrådet och STINT ger program för internationella projekt, lärarutbyten, planerings- och handledarresor m.m.

Externfinansierade program för internationell verksamhet

Möjlighet till utbyte internt på KTH

Utvecklande och gränsöverskridande jobbskuggning över enheter eller professioner ökar förståelsen för KTH:s verksamhet och ditt uppdrag och roll i organisationen.

Intern jobbskuggning och erfarenhetsutbyte skapar också effektivare och närmare samarbeten, nya innovativa lösningar och förslag för bättre anpassade gemensamma organisationsövergripande processer och rutiner.

Jobbskugga internt på KTH

Testa din interkulturella kompetens!

  • Vad är kultur?
  • Boosta din interkulturella kompetens
  • Kulturella likheter och skillnader enligt Hofstede
  • Praktiska tips för social anpassning

EURAXESS stödmaterial om interkulturell kompetens syftar till att öka din medvetenhet om komplexiteten i de interkulturella möten du troligtvis kommer att uppleva som forskare under resan.

EURAXESS stöd till forskare i interkulturell kompetens

Certifiera dig för global kompetens

På KTH kan du läsa ett utbildningspaket i global kompetens där interkulturell och global kompetens samt utbytesstudier eller mostvarande ingår.

Certifikat i global kompetens

Kalender för personalmobilitet