Erasmus personalmobilitet

Genom Erasmus personalmobilitet kan du utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. Såväl lärare som administrativ personal vid KTH erbjuds möjligheten till medel för delfinansiering av resa och boende inom Erasmus+. Programmet handläggs av Internationella relationer vid KTH.

Kommande staff weeks, utbytesveckor

Se portalen för kommande ERASMUS Staff weeks som erbjuds: EU Staff week search

Personalmobilitet inom Europa

Som anställd på KTH kan du med EU-medel, ERASMUS +, utforska olika kompetensutvecklande aktiviteter som t.ex. jobbskugga en kollega på ett partneruniversitet, ta en språkkurs utomlands, delta i så kallade "Partner days" på andra lärosäten i Europa eller andra kunskapshöjande mobiliteter.

Internationellt perspektiv

Syftet med mobiliteten är att se dig själv i ett internationellt perspektiv, erfarenhetsutbyte inom ditt område och få och ta del av andras kunskaper. Du får också möjlighet att dela med dig av dina kunskaper till en motsvarande verksamhet.

Mobiliteten ska vara kompetenshöjande, i linje med verksamhetens mål. Genomförda mobiliteter följs upp av EU med en utvärdering om påverkan och resultat av mobiliteten. Varje mobilitet ska stimulera till individens såväl som KTH:s utveckling och internationalisering. För fortsatt erfarenhetsutbyte kan du välkomna en internationell kollega till KTH.

Villkor för mobilitet

All personal kan ta del av stipendiet om mobiliteten är minst två dagar och max en vecka.

Du som undervisar eller håller seminarium på t.ex en konferens behöver "undervisa" minst 8 h. All typ av undervisning räknas (föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination). Du som i vanliga fall inte undervisar kan dela med dig av dina kunskaper på samma villkor.

Stipendiebelopp (på utbyten.se)

Process för ERASMUS-mobilitet

Process för ERASMUS-mobilitet (pdf 154 kB)

Från idé till uppföljning av ERASMUS-mobilitet
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Anna Hellberg Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-08