Till innehåll på sidan

Personalmobilitet inom Europa (Erasmus+)

Genom Erasmus personalmobilitet kan du som anställd på KTH utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. Exempelvis kan du jobbskugga kollegor på andra universitet i Europa eller delta i språkkurser. Både lärare och administrativ personal vid KTH kan få resa och boende inom Erasmus+.

Som anställd på KTH kan du med EU-medel, ERASMUS +, utforska olika kompetensutvecklande aktiviteter. Exempelvis kan du jobbskugga en kollega på ett partneruniversitet, ta en språkkurs utomlands, delta i så kallade "Partner days" på andra lärosäten i Europa, eller genomföra andra kunskapshöjande mobiliteter. Stipendiet är ett bidrag till avdelningen som står för resekostnaderna.

Syftet med mobiliteten är att du ska se dig själv i ett internationellt perspektiv. Du ska få erfarenhetsutbyte inom ditt område och få ta del av andras kunskaper. Förbered dig på att dela med dig av dina kunskaper till en motsvarande verksamhet.

Mobiliteten ska vara kompetenshöjande, i linje med verksamhetens mål. Genomförda mobiliteter följs upp av EU där mobilitetens påverkan och resultat utvärderas. Mobilitet ska stimulera både din och KTH:s utveckling och internationalisering. För fortsatt erfarenhetsutbyte kan du välkomna en internationell kollega till KTH.

Intresseanmälan för personalmobilitet

Välkommen att anmäla ditt intresse för personalmobilitet, så tar vi kontakt med dig för att berätta mer om vilka möjligheter som finns och vilka villkor som behöver uppfyllas i samband med en personalmobilitet. Din intresseanmälan är utan förpliktelser.

Klicka för att intresseanmälan för personalmobilitet i Europa

Kommande staff weeks

Hitta fler kommande staff weeks på staffmobility.eu

Hitta fler Erasmus+ staff mobility training courses på dorea.org

Hitta kurser från SpainBcn, Barcelona

Hitta kurser från UPV, Valencia