Till innehåll på sidan

Stipendier

KTH utlyser många typer av stipendier. En del riktar sig till både intern personal och externa personer, medan andra bara riktar sig till anställda på KTH.

Utlysta stipendier från KTH-anknutna stiftelser

Aktuella stipendier knutna till KTH.

Översikt stipendier och anslag utanför KTH

Information och länkar till organisationer och stiftelser utanför KTH som delar ut stipendier.

Översikt av utlysta stipendier och anslag utanför KTH

Resestipendier för personalmobilitet och sabbatsperioder

Samlat om dina möjligheter till kortare och längre utlandstjänstgöring, studieresor, virtuell och campusförlagd personalmobilitet och internationellt utbyte.

Personalmobilitet och internationellt utbyte