Till innehåll på sidan

Equality Forum

KTH Equality Office initierar under 2022 Equality Forum för att tillgängliggöra JML-arbetet vid lärosätet till medarbetare och studenter. Equality Forum är en regelbundet återkommande samlingsplats för tematiserad information och frågor kring JML-områden som verksamheten själv har efterfrågat.

Träffarna kommer att ske en gång i månaden i olika format, främst via Zoom, och skapa möjligheter till fortbildning och dialog inom JML-området.

Höstens Equality Forum

17 november JML i utbildningen

15 december Vicerektor Anna Wahl om JML-arbetet på KTH
 

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-05