Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016

Att studera och analysera löner ur ett jämställdhetsperspektiv är en viktig del av Medlingsinstitutets uppdrag. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige.

Sedan 2009 utkommer Medlingsinstitutet årligen med en rapport om kvinnors lön i förhållande till mäns.

Löneskillnaderna analyseras med hjälp av en så kallad regressionsanalys som visar att den viktigaste förklaringen till löneskillnad mellan könen är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika löneläge. Regressionsanalysen ger en löneskillnad på 5 procent.

I rapporten studeras också mönstren kring hur man byter jobb inom och mellan sektorer. Det visar sig att lönerna ökade mer för dem som bytte jobb än för dem som stannade kvar hos sin arbetsgivare och att bland dem som bytte jobb ökade lönerna mer för kvinnor. Bland dem som bytt arbetsgivare har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat. Bland dem som inte gjort det har skillnaden däremot ökat.

Här kan du läsa hela rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016? (pdf 9,9 MB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Eva-Lotta Thomas
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-12-05