Läsvärt om mångfald hemmavid

Forskning

CEIFO Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer. Forskning om internationell migration och etniska relationer är ett forskningsprogram vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Forskningsfrågor som rör orsaker till internationell migration samt dess förlopp och konsekvenser. Ett närliggande fokus gäller interetniska relationer som uppkommer till följd av internationell migration, uteslutningsmekaniskmer och inkoporeringsprocesser. Forskningsprogrammet har en tonvikt på teoretiskt förankrad empirisk forskning med följande forskningsprioriteringar:

MIM Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, forskningsinstitut på Malmö Högskola.

REMESO Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Annat

Associationstest  Människor inte alltid är medvetna om alla sina tankar och föreställningar, testa dina omedvetna fördomar

Länkar

Diversity Charter Sweden  är en ideell förening som driver ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald.

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Transföreningen FPES

Kulturrådet - Hbtq i kulturen

Kulturell mångfald

Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp