Skillnader i livslön mellan kvinnor och män, SACO

Livslönen för kvinnliga akademiker är i genomsnitt 2,6 miljoner kronor lägre än för manliga akademiker (efter skatt). På den här länken kan du se hur stora skillnaderna är i just din utbildningsgrupp.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Eva-Lotta Thomas
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-12-05