Till innehåll på sidan

Utredningsskyldighet

Utbildningsanordnare har en skyldighet att se till att trakasserier inte förekommer på på utbildningen.

Om en utbildningsanordnare får reda på att någon anser sig utsatt för trakasserier är det deras skyldighet att utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem. Med utbildningsanordnare menas personal på utbildningen. Det innebär att så fort någon i personalen på utbildningen eller någon i chefsposition på arbetsplatsen får reda på att någon känner sig trakasserad startar en utredning, läs mer om utredningsskyldigheten - Utred och åtgärda trakasserier i förskolan, skolan eller högskolan (www.do.se) .

Inom utbildningsområdet gäller skyldigheten om elever, studenter, barn eller sökande till en utbildning blir trakasserade.

Om utredningsskyldigheten inte fullgörs

Om en utbildningsanordnare inte utreder påstådda trakasserier eller inte vidtar åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier kan arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som blivit utsatt för trakasserier. Den som anser att utbildningsanordnaren inte har utrett trakasserier eller förhindrat fortsatta trakasserier kan anmäla brister i utredningsskyldigheten till DO.

Om arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren trakasserar

Även då det är en arbetsgivarrepresentant eller en i personalen på utbildningen som trakasserar någon gäller utredningsskyldigheten. Sådana trakasserier kan dessutom anses som diskriminering. Anmälan kan göras till DO.

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10