Doktoranders rättigheter

På den här sidan har vi sammanfattat den viktigaste informationen om doktoranders rättigheter på KTH. Dessa gäller oavsett om doktoranden är anställd, är här på ett stipendium eller har annan finansiering. Vi länkar också till användbara sidor och dokument.

Kontakt

Vi hjälper dig med frågor som rör dina doktorandstudier.

Saco-S: Hans Edin
E-post: hans.edin@ee.kth.se
Tel: 08-790 7639

THS doktorandombud: Ingrid Iliou
E-post: drombudet@ths.kth.se
Tel: 08-790 9875
 

Doktorand med anställning

Doktorander som är anställda på KTH har månadslön som baseras på "doktorandstegen". Doktorandlönerna förhandlas regelbundet fram mellan facket och universitetet. Det är viktigt att notera att uppflyttning på stegen ska göras baserat på studieplanen vilket förutsätter att forskningen fortlöper som planerat.

Doktorandstegen 2017 (pdf 60 kB)

Doktorand med stipendium

För doktorander med stipendiefinansiering finns en miniminivå som sätts enligt Svenska Instititutets, SI, stipendier. Enligt tidigare regler på KTH skulle miniminivån för doktorander uppdateras samtidigt som SI uppdaterade sina nivåer, men detta ändrades i januari 2014 efter att Si höjt sin nivå från 12 000 kronor per månad till 15 000 kronor per månad i september 2013. Den nya regeln säger istället att det är Si:s stipendienivå vid antagning som sätter miniminivån för alla doktorander på KTH, och att den därför inte kan ändras under studietiden. Efter att den nya regeln trädde i kraft blev alla doktorander som antagits innan Si:s höjning berättigade ett tilläggsstipendium från KTH för att komma upp i den nya nivån, under perioden september 2013 till juni 2014. Efter det betalas inga tilläggsstipendier ut och det är alltså Si-nivån vid antagning som gäller (12 000 kronor per månad innan september 2013 och 15 000 kronor per månad efter).

Vi i Saco-S arbetar aktivt med att helt avsluta stipendier som finansieringsform för doktorandstudier och strävar efter anställning för alla doktorander på KTH. Detta är en reell möjlighet, trots att KTH ofta säger annat, och har genomförts på Chalmers.

Chalmers beslut om att anställa doktorander 2011-02-02 dnr C 2011/110 (pdf 227 kB)

Studieplaner

Den individuella studieplanen (ISP) är det viktigaste dokumentet du har som doktorand. De sammanfattar skyldigheter både för dig och din handledare, och är av yttersta vikt i en eventuell konflikt. Se till att den alltid är uppdaterad, att datumen för uppflytt på lönestegen stämmer (och följs), och att ändringar skrivs in allteftersom de görs.

Mer detaljerad information om doktoranders rättigheter på KTH kan hittas i dessa två dokument, framtagna av doktorandombudet och facket:

Det finns också relevant information om doktorandstudier  på KTH:s hemsida (endast på engelska).

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp