Saco och Saco-S - så hör vi ihop

Saco består av 23 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. Saco-S företräder närmare 86 500 akademiker. Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Saco - det akademiska fackförbundet

Saco är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. På central nivå handlar arbetet i första hand om att driva akademikernas intressen i samhällspolitiska frågor. Sacoförbunden driver fackliga frågor om lön och andra anställningsvillkor samt sina medlemmars yrkes- och utbildningsfrågor. Ett Sacoförbund organiserar medlemmar utifrån en gemensam utbildningsbakgrund eller likartade arbetsuppgifter. Utöver att driva vanliga fackliga frågor om lön och andra anställningsvillkor driver Sacoförbunden sina medlemmars yrkes- och utbildningsfrågor.

Gemensamt för Sacoförbunden är att de är ledande organisationer och förespråkare för de avgränsade yrkesgrupper de företräder. Förbunden är partipolitiskt obundna men tar ställning i frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning.

Läs mer och hitta ditt Saco-förbund

Saco-S - förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Som myndighet har vi ett utsett kontaktförbund. För KTH:s del är vårt kontaktförbund Sveriges Ingenjörer. Kontaktförbundets roll innefattar:

  • Servicefunktion
  • Förhandlingsfunktion
  • Utbilda lokala förtroendevalda
  • Likvärdig behandling av medlemmar
  • Driva  Saco-S fackliga politik

Läs mer om Saco-S

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp