Styrelsen och valberedningen

Styrelsen väljs varje år på årsmötet, efter förslag från valberedningen. Vill du vara med i styrelsen eller jobba fackligt på något annat sätt, kontakta valberedningen eller maila saco-s@kth.se för att få mer information. Vill du föreslå någon annan till styrelsemedlem? Kontakta valberedningen med din nominering.

Styrelsen

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och ibland även av adjungerade ledamöter. En adjungerad ledamot har inte valts in på senaste årsmötet men har fått valberedningens godkännande att arbeta med definierade arbetsuppgifter fram till nästa årsmöte.

Saco-S styrelse 2018

Namn Anvarsområden E-post
Reine Bergström Ordförande, kontaktperson för ABE och CHE reine.bergstrom@sth.kth.se
Charlotte Hurdelbrink 1:e vice ordförande, löneförhandlingsansvarig, kontaktperson för ITM och SCI hurdel@kth.se  
Hans Edin 2:e vice ordförande, personal- och planeringskommittérepresentant, doktorandansvarig, kontaktperson för EES och ICT hans.edin@ee.kth.se  
Olav Vahtras Biträdande löneförhandlingsansvarig, fakultetsrådsrepresentant, kontaktperson för BIO vahtras@kth.se
Anders Robertsson Sekreterare, biträdande skyddsombudsansvarig, biträdande personal- och planeringskommittérepresentant, kontaktperson för ECE och UF arob@kth.se
Alexander Baltatzis Personal- och planeringskommittérepresentant, medlemsregisteransvarig, kontaktperson för CSC alba@kth.se
Marina Arakelyan JML-frågor, kontaktperson för STH arake@kth.se
Chamindie Senaratne   chamindie.senaratne@energy.kth.se
Erika Gilbertsson   erikagi@kth.se
Pablo Miranda Carranza   pablo.miranda@arch.kth.se

Valberedningen

Om du vill engagera dig fackligt genom att jobba i styrelsen, eller har tips på någon du tycker borde sitta med i styrelsen, kontakta valberedningen. Nomineringar tas emot löpande under året. Det finns 350 % att fördela till det fackliga arbetet per år. Alltså 3,5 heltiders ekonomisk ersättning att fördela till skolorna som ekonomisk kompensation för det fackliga arbete de förtroendevalda utför. Fördelningen görs av styrelsen och tiden styrs av ledamöternas uppdrag.

Saco-S valberedning

Namn E-post Telefon
     
     
     
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp