Aktivera dig fackligt!

Genom att vara fackligt aktiv samverkar du till en bättre arbetsplats för dig och dina kollegor på KTH.

Saco-S-föreningen på KTH

Kontakta ordföranden i styrelsen och/eller valberedningen. Om behovet av din kompetens är akut kan du adjungeras in direkt under innevarande verksamhetsår, men normalt sett så gör valberedningen en sammanvägd bedömning inför kommande årsmöte om behoven. Nomineringar kan göras till Saco-S valberedning.

Skolsamverkan på KTH

Den lokala Saco-S-föreningen utser samverkansrepresentanter. Kontakta ordföranden i styrelsen eller ansvarig för din skola i Saco-S-föreningens styrelse om du är intresserad eller vill veta mer. Läs mer om personalsamverkan på KTH:s intranät.

Personalsamverkan på KTH

Saco-S SSG-ledamöter

Skyddsombud

Skyddsombuden utses av det största avtalstecknande facket på arbetsplatsen, men görs i praktiken i samråd med alla tre avtalstecknande fack på KTH. Kontakta ordföranden i styrelsen eller ansvarig för din skola i Saco-S-föreningens styrelse. Mer informaton om skyddsombud i det menyvalet på hemsidan.

SULF - en intresseförening

Det finns även en SULF-förening på KTH. Föreningen fungerar mer som en intresseförening och är inte avtalstecknande, eftersom SULF är en del av Saco-S. För mer information, kontakta ordförande Mats Ericson eller läs mer på föreningens hemsida.

SULF-föreningen på KTH

Nationellt

För nationella fackliga uppdrag gäller inte lokal förtroendetid. Inom statlig sektor finns 10 fackliga heldagar att tillgå. För nationellt engagemang på doktorandnivå finns på KTH vissa lokala regler som ger extra tid.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp