Fördelar med Saco-S medlemskap

Medlemskapet i ett Saco-förbund har du med dig under hela karriären, oavsett om du arbetar statligt eller på någon annan del av arbetsmarknaden och oavsett om du är anställd som handläggare, utredare, expert eller chef.

Vilka fördelar ger ett medlemskap i Saco-S?

 • Vi hjälper dig att lyckas bättre i löneförhandlingen
  Vår unika lönestatistik och våra ombudsmän ger dig rätt underlag och argument.
 • Vi erbjuder ett professionellt karriärstöd
  I karriärstödet ingår personliga vägledningssamtal, seminarier, workshops, cv-granskning samt simulerade arbetsintervjuer.
 • Du får trygghet genom en inkomstförsäkring
  Försäkringen innebär att du får 80 procent av din lön i 120 dagar om du blir arbetslös.
 • Du kan få råd och stöd
  Vi ger dig råd och stöd i alla frågor som rör din arbetssitution, till exempel lagar, kollektivavtal och försäkringar.

Vilka är medlemmar?

KTH:s Saco-S-förening samlar medlemmar som jobbar inom forskning, utbildning, teknik, administration och service. En tredjedel av våra medlemmar är anställda som lärare i någon form, medan medlemmar inom områdena a) teknik/administration/service, b) forskning samt c) doktorandstudier utgör en femtedel vardera av våra medlemmar.

Läs mer om att aktivera dig fackligt på KTH

Om du är chef

En viktig drivkraft för att bli chef brukar vara ett intresse för den egna verksamheten som gör att man vill ta ansvar för och påverka hur den utvecklas och förbättras. I en folder ger vi konkreta råd till dig som är chef eller blivande chef i statlig verksamhet. Råden tar i första hand sikte på vad man ska tänka på inför ett erbjudande om anställning som chef. Vi berör också något om förutsättningarna vid avslut av ett chefsuppdrag.

Chefers villkor (pdf 1,6 MB)

Kollektivavtal tack vare facket

Att vara medlem i Saco-S innebär en möjlighet att kunna vara med och påverka beslut som rör KTH:s verksamhet. Utan fack skulle vi inte ha kollektivavtal. Typiska frågor som ofta regleras i kollektivavtal är:

Lön – lönerevision, kriterier för lönesättningen och hur lönesättningsprocessen ska gå till
Föräldralön - kompletterar föräldrapenningen upp till 90% av lönen
Semester – fler än lagens 25 semesterdagar
Ersättning vid sjukdom - kompletterar sjukpenning sjukdag 15 t o m 365 upp till 90% av lönen
Tjänstepension - arbetsgivaren betalar in på din inkomst till din framtida pension

Lokala avtal kan kompletteras ytterligare för just vår arbetsplats och förutsättningar. Exempel på frågor som vi har avtalat om på vår arbetsplats är doktorandlöner, föräldralön, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, ersättning för sjukvårdskostnader, beredskapsjour och villkor för detta, omställningsmedel mm.

Läs mer om KTH:s lokala kollektivavtal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp