Styrelsen

Styrelsens uppgift är att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren. Tillsammans med medlemmarna arbetar styrelsen för förbättra arbetsmiljön och för ett ökat inflytande i arbetslivet.

Namn Funktion e-post Anknytning
Erik Edstam Ordförande edstam@kth.se 8492
Rose-Marie Lövenstig Vice ordförande rmlo@kth.se 7087  
Sara Öhman Sekreterare och studieorganisatör saraoh@kth.se 6965
Katarina Warfvinge Ersättare och vice sekreterare kwar@kth.se 7112
Elisabeth Hammam Lie Kassör och mångfalds - och jämställdhetsansvarig hammam@kth.se 4209
Håkan Ferm Vice kassör hakan.ferm@ee.kth.se 8907
Yisak Abraham Ersättare och arbetsmiljöansvarig yabraham@kth.se 6706
Zofia Laine Ersättare och kontaktperson arbetsplatsombud och skyddsombud zofial@kth.se 9744

Du kan även kontakta oss på

st-kth@kth.se  

Styrelsens uppdrag

  • Leda och utveckla det fackliga arbete
  • Stödja och företräda medlemmar
  • Stödja och utveckla arbetsplatsombud
  • Engagera medlemmar
  • Rekrytera nya medlemmar
  • Göra ST synligt på arbetsplatsen

Inom ST finns ett antal övergripande grundfrågor, så kallade traditionella fackliga frågor, som förbundet ständigt driver, både centralt och lokalt:

  • Lön och andra anställningsvillkor
  • Utveckling och inflytande i arbetet
  • Jämställdhet och mångfald
  • Arbetsmiljö och Trygghet
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp