Styrelsen

Styrelsens uppgift är att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren. Tillsammans med medlemmarna arbetar styrelsen för förbättra arbetsmiljön och för ett ökat inflytande i arbetslivet.

Namn Funktion Epost Anknytning
Erik Edstam Ordförande edstam@kth.se 8492
Sandra Gustavsson Nylén Vice ordförande och kontaktperson arbetsplatsombud sandgn@kth.se 4492  
Anne Jifält Sekreterare anne@kth.se 8981
Elisabeth Hammam Lie Kassör och mångfalds - och jämställdhetsansvarig hammam@kth.se 4209
Håkan Ferm Vice kassör hakan.ferm@ee.kth.se 8907
Sara Öhman Studieorganisatör saraoh@kth.se 6965
Niclas Carlsson Ordinarie ledamot nc@kth.se 8416
Rose-Marie Lövenstig Ordinarie ledamot rmlo@kth.se 7087

Du kan även kontakta oss på

st-kth@kth.se  

Styrelsens uppdrag

  • Leda och utveckla det fackliga arbete
  • Stödja och företräda medlemmar
  • Stödja och utveckla arbetsplatsombud
  • Engagera medlemmar
  • Rekrytera nya medlemmar
  • Göra ST synligt på arbetsplatsen

Inom ST finns ett antal övergripande grundfrågor, så kallade traditionella fackliga frågor, som förbundet ständigt driver, både centralt och lokalt:

  • Lön och andra anställningsvillkor
  • Utveckling och inflytande i arbetet
  • Jämställdhet och mångfald
  • Arbetsmiljö och Trygghet
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp