Verksamhetsplan 2016/17

Medlemsrekrytering

SULF-föreningen hade i januari 2015 431 (436) medlemmar, och i september 2015 454 (459) medlemmar efter en fortsatt positiv utveckling. På fem år har föreningen vuxit med cirka 130 medlemmar. Siffror i parentes visar totala antalet medlemmar inklusive dem som är verksamma på på KTH, men med annan huvudsaklig arbetsgivare.

Medlemsrekryteringen kommer att prioriteras fortsatt under 2016, i första hand genom rekrytering av organiserade, men även genom att medlemmar i andra Saco-förbund uppmärksammas på möjligheten till dubbelanslutning. Inte minst bör fokuseras på att öka antalet medlemmar bland doktoranderna, där anslutningsgraden fortfarande är låg.

Beprövade rekryteringsvägar bör fortsatt användas samtidigt som rekryteringsarbetet utvecklas. För den lokala rekryteringsbroschyr som togs fram inför verksamhetsåret 2012 planerades ett nytryck under 2013. Broschyren börjar bli något inaktuell och behöver uppdateras.

Mål

Att SULF-föreningens medlemstal ökar med ytterligare 20 medlemmar under kommande verksamhetsåret 2016.

Seminarier och medlemsmöte

Att hålla seminarier kring ämnen med anknytning till universitetslärares och forskares vardag är en av SULF-föreningens viktigaste uppgifter. De seminarier som lokalföreningen arrangerar är i regel både välbesökta och uppskattade. Seminarierna ger också en möjlighet för föreningen att visa upp sig och SULF och kan på så sätt också bidra till en positiv medlemsutveckling. För en levande diskussion bör också årligen hållas ett medlemsmöte utöver årsmöte. Föreningen bör under 2016/2017 genomföra minst en utåtriktad aktivitet av typen dela ut fika till medlemmar och potentiella medlemmar.

Mål

Att SULF-föreningen under verksamhetsåret arrangerar minst ett seminarie, samt ett medlemsmöte.

Att SULF-föreningen under verksamhetsåret arrangerar en aktivitet om doktoranders villkor.

Att genomföra minst en utåtriktad aktivitet, t ex bjuda på fika, enligt ovan.

Hemsida och information

SULF-föreningen måste bli bättre på att kommunicera med såväl medlemmar som potentiella medlemmar. För att utveckla kommunikationen har föreningen därför sedan en tid en facebookgrupp där medlemmar i föreningen uppmanas att gå med. Föreningen kommer fortsatt att informera medlemmarna om vad som är på gång inom lokalföreningen, förbundet och vid KTH, via mail, hemsida och facebookgrupp.

Mål

Att fortsätta utveckla föreningens hemsida och informationen via facebook.

Att uppmärksamma medlemmarna på viktigare uppdateringar av hemsidan.

Att öka antalet medlemmar i föreningens facebookgrupp med 30% sedan det ordinarie årsmötet i mars 2015

Till sidans topp