Information från CSG mötet med skolsamverkansgrupper 2015

Torsdagen den 26 november 2015, kl. 14.00-18.56
samlas ledamöterna från skolsamverkansgrupper och från den centrala samverkansgruppen
för en gemensam aktivitet.

Program
Deltagarlista /gruppindelning (pdf 505 kB)

Kl. 14.00-14.30    Gemensam information                                     Anders Lundgren
                             Sal M2, Brinellvägen 64, 2 tr

Kl. 14.30-16.30     3 workshop x 3, á 30 minuter, ca. 15 personer/grupp
                              Varje grupp besöker respektive workshop.  Gruppindelningen kommer
                              att finnas med på namnskyltarna.

Workshop 1           KTH:s nya personalpolicy                                Karin Elisasson/Per-Ove Öster
Sal M35                 Information om KTH:s nya personalpolicy (pdf 80 kB)
                              Riktlinje Arbetsmiljö (pdf 72 kB)         Riktlinje Ledarskap (pdf 105 kB)
                              Riktlinje Lika villkor (pdf 85 kB)          Riktlinje Lönebildning (pdf 182 kB)
                              Riktlinje Medarbetare (pdf 67 kB)       Riktlinje Kompetensförsörjning (pdf 96 kB)
Brinellvägen 64,    Information om KTH:s nya personalpolicy, bakgrund, syfte, mål och arbetssätt.
3 tr                        Tema för workshopen är att ta tillvara på idéer och synpunkter inför
                              implementering. Universitetsstyrelsen fastställer personalpolicyn den 1 december 2015
                              Sammanställning (doc 38 kB)  av implementering av personalpolicy - Karin Eliasson

Workshop 2            Arbete med samverkansavtalet                      Annica Fröberg/Eva Pettersson/
Sal M2                                                                                                Petter Svensson
                             Syfte:  Hämta idéer om hur samverkansavtalet ska tillämpas

Workshop 3           Arbetsmiljöfrågor i skyddsombuds-                  Leif Svanblom/Erik Edstam
Sal M36                 organisationen
Brinellvägen 64,    - Skyddsombudets rättsliga ställning
3 tr                         - Så utses skyddsombud på KTH
                              -  Dessa uppgifter har skyddsombud på KTH
                              -  Hur ser vi till att detta fungerar inom vår organisation?

Kl. 16.30-17.00      Summering                                                        Anders Lundgren
Sal M2

Kl. 17.30-18.45      Öl/läsk och smörgås på SysteroBror

Kontakta Seija Natri, seija@kth.se vid frågor.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp