Information från CSGs möten med skolsamverkansgrupper hösten 2010

Information och presentationer från CSGs möten med SSGn under hösten 2010

Den centrala samverkansgruppen träffade skolornas samverkansgrupper under hösten 2010 under tema erfarenhetsbyte.

Skolornas samverkansgrupper visade en kortare presentation med efterföljande diskussion.

ABE-skola 2010-09-30

Om förändringar/konsekvenser efter projektet "Utveckla samverkansgrupper" (ppt 323 kB)

ITM-skola 2010-09-30

Om centraliserad förvaltning/administration på ITM (ppt 2,3 MB)

SCI-skola 2010-09-30

Arbete i SSG resp LSG - hur fungerar det? (ppt 165 kB)

UF 2010-10-07
Om utvecklings- och lönesamtal (inga bilder från presentationen)

VIL-skola 2010-10-07
Ny överbibliotekarie Mats Herder berättar om sig själv och erfarenheter om samverkansarbetet i Växjö. (inga bilder från presentationen)

BIO-skola 2010-10-07
Science for Life - påverkan/konsekvenser

Science for Life - påverkan/konsekvenser (pdf 3,0 MB)

CHE-skola 2010-10-21
Om intern kommunikation och ATP (arbetsplatsträffar)

STH-skola 2010-10-21
Om samverkans besluts- och organisationsstruktur

ICT-skola 2010-10-28

Planer att klara av ev konsekvenser p g a studieavgifter (ppt 290 kB)

EES-skola 2010-10-28

Hur fördelar man pengarna inom EES? (ppt 250 kB)

CSC-skola 2010-10-28

Ny skolchef - hur påverkar det? (ppt 288 kB)
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp