Initiativ till stöd för nyanlända flyktingar

Höstens stora ökning av antalet nyanlända flyktingar i Sverige ger stora samhällsutmaningar. Situationen för alla de som nyligen behövt fly ifrån sina hem berör och flera studenter och anställda på KTH har visat ett stort engagemang och vilja att hjälpa till.

En uppföljning av mötet i februari ägde rum onsdagen den 3 maj 2016 i Open Lab, multihallen. Mer information finns på  doktorandsektionens webbplats.

Många nyanlända önskar till exempel påbörja eller fortsätta sina studier och forskning och etablera nya akademiska och yrkesmässiga kontakter. Det finns också ett stort behov av kunskapsutveckling, problematisering och innovation i förhållande till både konkreta svårigheter som uppstår i mottagningssystemen, och mer långsiktiga utmaningar, som direkt berör KTH:s kunskapsområden. 

Öppet samtal för anställda och studenter

Den 3:e februari 2016 hölls på KTH ett öppet samtal för anställda och studenter för att lyfta och diskutera olika idéer och exempel på hur vi som medverkar i högre utbildning och forskning kan bidra, och reflektera kring i vilka roller vi kan bidra och genom vilka organisationer olika idéer kan realiseras. Mötet anordnades av THS genom doktorandsektionen. På doktorandsektionens webbplats finns en kort sammanfattning.  Frågor gällande mötet kan ställas till  Johan Gärdebo

Inventering av aktiviteter

Huvudmannarådet inom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stiftelse gick under februari 2016 ut med en uppmaning till de ingående lärosäten att redovisa vilka aktiviteter som genomförs eller planeras med anledning av flyktingsituationen. Här återfinns KTH:s svar (pdf 174 kB)

Kontakta oss

För principiella frågor runt KTH och flyktingsituationen samt för att lämna information om påbörjade eller tilltänkta initiativ:

Johanna Simonsson, jsimons@kth.se  eller fakultetens dekanus Katja Grillner, dekanus@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp