Avbeställningsskydd och skadeanmälan

Här kan du läsa mer om avbeställningsskyddet som ingår via Diners TAC/faktura.

Resor bokade hos Egencia och som betalas via Diners TAC/faktura är försäkrade hos Trygg-Hansa. Det ingår ett avbeställningsskydd och ger ersättning med upp till 20.000 kr per försäkrad (resans värde måste uppgå till lägst 1.000 kr exklusive skatter och avgifter). Avbeställningsskyddet gäller om du tvingas att avbeställa din resa p g a att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Undantag, avbeställningsskyddet gäller inte vid gruppresa om medresenär drabbas. Med gruppresa menas att fler än tre personer bokat resa tillsammans till samma resmål. Försäkringen gäller i hela världen och under hela resan - dock längst i 60 dagar.

Sammandrag av grundskyddet

  • Olycksfallförsäkring (ersätter inte vårdkostnader) - Medicinsk invaliditet och dödsfall
  • Försening av färdmedel vid avresa - mer än 4 timmar, ersättning 700 SEK Schablonersättning/försäkrad
  • Missat anslutningsflyg - ersättning 7 500 SEK Schablonersättning/försäkrad
  • Försening av bagage - mer än 4 timmar, ersättning 2 000 SEK (mot originalkvitto). se även Tjänstereseförsäkring
  • Försening av bagage - mer än 12 timmar, ersättning ytterligare 2 000 SEK (mot originalkvitto)
  • Avbeställningsskydd - resans värde måste uppgå till lägst 1 000 SEK (exkl skatter och avgifter), ersättning 20 000 SEK per försäkrad
  • Självriskeliminering - hem-, villahem och bilförsäkring samt hyrbilsförsäkring utanför Norden, ersättning 10 000 SEK

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor Trygg-Hansa Diners TAC, gäller from 1/10-2018   Trygg-Hansa Diners TAC, gäller from 1/11-2015 (pdf 119 kB) .

Frågor om försäkringsvillkoren och skadeanmälan, kontakta
Trygg-Hansa Kortförsäkring
Tel: +46 77-440 50 20

Skadeanmälan

Skadeanmälan vid avbeställningsskydd/förseningar mm:

En skadeanmälan ska undertecknas av resenären. Skadeanmälan skickas i original inklusive kvitto/intyg/övriga dokument till Trygg-Hansa Kortförsäkring, Box 800, 851 23 SUNDSVALL. Kom ihåg att spara kopior av alla handlingar du skickar.

Vid skadeanmälan avbeställningsskydd bifogas bland annat avbokningsintyg (mail, avbokningbekräftelse från Egencia) där eventuell återbetalning och avbokningsdatum framgår samt läkarintyg.

Skadeanmälan avbeställningsskydd (pdf 26 kB)

Skadeanmälan förseningar mm. (pdf 26 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Magda Ousi
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-09-17