Avbeställningsskydd och skadeanmälan

Här kan du läsa mer om avbeställningsskyddet som ingår via Diners TAC/faktura.

Resor bokade hos Egencia och som betalas via Diners TAC/faktura är försäkrade hos Moderna Försäkringar från 1 december 2019 (fram till 30 november 2019, hos Trygg-Hansa). Det ingår ett avbeställningsskydd och ger ersättning med upp till 20.000 kr per försäkrad (resans värde måste uppgå till lägst 1.000 kr exklusive skatter och avgifter). Avbeställningsskyddet gäller om du tvingas att avbeställa din resa p g a att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Undantag, avbeställningsskyddet gäller inte vid gruppresa om medresenär drabbas. Med gruppresa menas att fler än tre personer bokat resa tillsammans till samma resmål. Försäkringen gäller i hela världen och under hela resan - dock längst i 60 dagar.

Sammandrag av grundskyddet

  • Olycksfallförsäkring (ersätter inte vårdkostnader) - Medicinsk invaliditet och dödsfall
  • Försening av färdmedel vid avresa - mer än 4 timmar, ersättning 700 SEK
  • Missat anslutningsflyg - Högst ersättning upp till 7 500 SEK
  • Försening av bagage - mer än 4 timmar, ersättning upp till 2 000 SEK (mot originalkvitto). se även Tjänstereseförsäkring
  • Försening av bagage - mer än 12 timmar, ersättning ytterligare upp till 2 000 SEK (mot originalkvitto)
  • Avbeställningsskydd - resans värde måste uppgå till lägst 1 000 SEK (exkl skatter och avgifter), ersättning upp till 20 000 SEK per försäkrad
  • Självriskeliminering - hem-, villahem och bilförsäkring samt hyrbilsförsäkring utanför Norden, Högsta ersättningsbelopp 10 000 SEK

Moderna Försäkringar

För dig som har haft en skada från den 1:a december 2019 - och framåt

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor Moderna försäkringar

Frågor om försäkringen och skadeanmälan, kontakta

Moderna Försäkringar

Tel: + 46 10 219 12 90

E-post: kort@modernaförsäkringar.se

Skadeanmälan: Anmäl skada

Trygg-Hansa

För dig som har haft en skada innan den 1:a december 2019

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor Trygg-Hansa  

Frågor om försäkringen och skadeanmälan, kontakta
Trygg-Hansa Kortförsäkring
Tel: +46 77-440 50 20

E-post: kortforsakring@trygghansa.se

Skadeanmälan vid avbeställningsskydd/förseningar mm:

En skadeanmälan ska undertecknas av resenären. Skadeanmälan skickas i original inklusive kvitto/intyg/övriga dokument till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kopior av alla handlingar du skickar.

Vid skadeanmälan avbeställningsskydd bifogas bland annat avbokningsintyg (mail, avbokningbekräftelse från Egencia) där eventuell återbetalning och avbokningsdatum framgår samt läkarintyg.

Skadeanmälan avbeställningsskydd (pdf 26 kB)

Skadeanmälan förseningar mm. (pdf 26 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-res@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-16