Reseförsäkring

Samma försäkringsskydd som i tjänstereseförsäkring

De personer som inte omfattas av tjänstereseförsäkrigen kan få i stort sett samma skydd genom Kammarkollegiets Reseförsäkring. Denna försäkring kan tecknas som en enskild försäkring.

Skolan/motsvarande gör en anmälan till Kammarkollegiet med uppgift som personens namn, personnummer, resmål, tid under vilken skyddet skall gälla samt fakturaadress. Kammarkollegiet skickar till skolan/motsvarande en skriftlig försäkringsbekräftelse samt en faktura på premien baserad på antal persondygn enligt anmälan. Denna försäkring kan dock inte tecknas för den anställdes privata resor eller då resenären själv får betala försäkringen. Premien är 10 kr/persondygn (USA, 20 kr/persondygn).

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till Reseförsäkring (pdf 412 kB)  / Travel insurance (pdf 274 kB)

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av

Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD
Tel: +46 54 22 12 00 (kundtjänst)
Fax: +46 54 15 56 10
Email: forsakring@kammarkollegiet.se.
Hemsida:  www.kammarkollegiet.se

Övriga frågor besvaras av

Magda Ousi, KTH - Travel Manager
Tel: +46 8 790 96 57
Email: magdao@kth.se

Sessionen för att visa blocket har upphört. Klicka här för att återaktivera sessionen.
 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp