Tjänsteresa

Genom att mötas resfritt bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling dvs. minskad miljöpåverkan, ekonomiska besparingar och sociala fördelar. I så stor utsträckning som möjligt ska resor ersättas av resefria alternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Om du behöver resa så finns information här om hur du bokar en tjänsteresa, riktlinje om möten och resor, vilka avtal som gäller för KTH, våra tjänstereseförsäkringar och hur du gör för att ansluta ditt företagsupphandlade betalkort till KTH-RES. Trevlig resa!

Riktlinje om möten och resor

Webb-, video-  eller konferenssamtal

UDs reserekommendationer

När du som anställd ska resa i tjänsten

  1. Registrera din resenärsprofil i KTH-Res (första gången du reser)
  2. Skapa och få din reseorder godkänd
  3. Kontakta reseansvarig på din skola angående tjänstereseförsäkring.
  4. Skaffa betalkort för att underlätta utläggshanteringen
  5. Boka resa (tåg, flyg, hotell m.m.), hos Egencia online (via KTH-RES) alternativ Egencia personlig service.
    • Tåg utrikes, bokas hos Egencia personlig service.

När du kommer hem

  1. Skapa reseräkning efter genomförd resa

Övriga resenärer

  1. Boka biljetter
  2. Boka hotell

Kontaktuppgifter till resebyrå:

Egencia personlig service - resebokningar, online support och reklamation

Öppettider: 08.00-17.00 (helgfri måndag-fredag)
Telefon: 08 - 555 237 20
E-post: customer_service@egencia.se

Fakturafrågor:
E-post: invoice_care_se@egencia.com

Meetings & Events:
Öppettider: 08.30-16.30 (helgfri måndag-fredag)
Telefon: 08 - 14 61 95
E-post: meetings.events.se@egencia.com

Webinar - Egencia onlinebokning/Egencia self-booking tool

Delta på ett Webinar för att lära dig hantera din resa i Egencias Onlinebokningssystem. Genomgången riktar sig till dig som är resenär. Webinaren tar ca 45 min. Välj ett datum som passar dig. Anmäl dig här på svenska : Egencia onlinebokningssystem

Attend a Webinar to learn how you manage your trip in Egencia's self-booking tool. The review is aimed at those who are traveler. The Webinar takes about 45 minutes. Select a date that suits you. Sign up here Webinar on english : Egencia self-booking tool

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-res@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-03