Till innehåll på sidan

Låna en cykel i KTH Entré

Som anställd på KTH kan man under arbetstid låna en cykel hos KTH Entré under ordinarie öppettid. Det finns 10 stycken cyklar att tillgå. Det är begagnade och övergivna cyklar från Campus eller från bostadsrättsföreningars rensningar av cykelrum som rustats upp och ansvaras för av KTH Sustainability Office. Alla cyklar följer trafikverkets regler.

Cykel. Foto: Simon Pauline/Image Bank Sweden

Vill man låna en cykel så är man välkommen till KTH Entré under ordinarie öppettid. Eftersom cyklarna endast lånas ut till anställda på KTH så är det viktigt att ta med ID samt passerkort. Finns en ledig cykel att tillgå så kvitterar man ut nyckel och hjälm i KTH Entré för att sedan hitta cykeln utanför entrébyggnaden på Drottning Kristinas väg 4. Cykeln, hjälm och nyckel ska återlämnas i KTH Entré innan ordinarie stängningstid samma dag. Om man av någon anledning inte hinner lämna tillbaka cykel, hjälm och nyckel i tid eller om man stöter på några tekniska problem med cykeln så ska KTH Sustainability Office informeras via mail så snart som möjligt på kth-miljo@kth.se .

Alla som lånar cyklar behöver även låna hjälm samt att se till att cykeln alltid låst när den inte används.

Om man är intresserad av att förtidsboka en eller flera cykel så kan man skicka en förfrågan till KTH Sustainability Office på kth-miljo@kth.se .

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-23