Till innehåll på sidan

Servicenummer 9200

På servicenummer 9200 hjälper vi dig att förmedla ditt ärende till rätt avdelning.
Vid akuta ärenden på KTH, ring alltid servicenummer 9200: 08-790 9200
Ordinarie telefontider: Vardagar 08.00-16.30
OBS! Stängt helgdagar och klämdagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Exempel på ärenden:

Felanmälan
Ellås och dörrstängare som inte fungerar
Anmälan av tappade passerkort
Öppningar och stängningar av salar
Festanmälningar
VVS-frågor så som el, värme och vatten
Byte av lampor
Beställning av bord, stolar och dukar till konferenser och avtackningar
Beställning av skyltar
Av-utrustning i salar som inte fungerar
Städning av lokaler
Avfallshantering

Mejladresser finner du nedan:

  • Felanmälan (Hantverksgruppen, Säkerhetsgruppen, Akademiska Hus, Lokalvården)

  E-post: 9200@kth.se
  Formulär för felanmälan

  • Passerkortsärenden, nycklar samt öppningar och stängningar av salar (Kortexpeditionen, Säkerhetsgruppen)

  E-post: kortexp@kth.se

  OBS! Bokning av lokaler görs hos lokalbokningen.

  E-post: 9400@admin.kth.se
  Telefon: 08-790 9400
  Lokalbokningen

  • Hantverkstjänster

  E-post: hantverkarna@kth.se

  • Lokalvårdstjänster

  E-post: lokalvard@kth.se

  • Anmälan av sammankomster för studenter och personal:

  E-post: festanmalan@kth.se
  Blankettarkivet: Ansökan om sammankomst -student
  Blankettarkivet: Anmälan om sammankomst KTH- Personal