Till innehåll på sidan

Anmälan av brott inom KTH

Att anmäla brott är en del av det systematiska säkerhetsarbetet som bidrar till att förebygga brott, vilket i förlängningen leder till minskad risk för sårbarhet, verksamhets- och forskningsförluster, samt att vi kan upprätthålla kontinuitet i verksamheten och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö.

Genom dessa sidor får du information om hur du kan minska risken för- och förebygga samt anmäla brott inom KTH. Denna sida är under utveckling och berör därav främst brott som stöld, inbrott och skadegörelse.

Säkerhetsfunktionen är ett centralt stöd för verksamhetsrelaterade brott på KTH genom att verka rådgivande, samverka internt och externt samt erbjuda administrativt stöd i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Genom kunskap om vilka brott som drabbar oss, var de inträffar och i vilken omfattning, kan vi skapa förutsättningar för att förhindra brott och begränsa dess konsekvenser.

När brott blir kända för oss får vi också möjlighet att utreda orsak och mäta påverkan i verksamheten. Det i sin tur ger bättre förutsättningar att dimensionera skyddet så det verkar i balans med vår sårbarhet.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-12