Till innehåll på sidan

Åtgärd och anmälan av pågående stöld, inbrott och skadegörelse inom KTH

Det kan innebära en personlig risk om du väljer att ingripa i eller avbryta ett pågående brott. Utsätt dig aldrig för fara.

1) Vid upptäckt av pågående inbrott, stöld och skadegörelse:

  a. Larma 112 från en säker plats.

  b. Informera KTH genom larmnumret 08-790 7700.

  c. Informera närmsta chef eller verksamhetsansvarig för att vid tillfälle bedöma omfattningen av skador, förlust av verksamhetsmaterial/tillgångar och eventuell påverkan på verksamhetens gång.

  Vid stöld av IT hårdvara (ex. dator, telefon eller surfplatta) informera också IT-Support/teleservice och vidta rekommenderad rutin. Stöld/förlust av hårdvara

  d. Väktare som anländer informerar KTH:s säkerhetsberedskap. Anländ polis upprättar anmälan, var behjälplig med information om ev. misstänkt gärningsperson, skador och godsförteckning för förlorat gods (kompletteringar kan göras i efterhand).
Upprätta en Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse och sortera till KTH:s säkerhetsgrupp. Blankett för Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse finns i blankettarkivet.

  e. Polis/väktare skyddar vid behov brottsplatsen genom avspärrning.
  För att underlätta ev. brottsplatsundersökning, beträd inte brottsplatsen och respektera ev. avspärrningar.

  Polis/väktare eller KTH:s säkerhetsberedskap beslutar gemensamt med berörd skola/institution, motsvarande när avspärrning kan hävas och platsen kan beträdas.

2) Återställande av ev. skador/låsbyten etc:

  a. Återställande av skador samordnas av KTH:s säkerhetsgrupp.

3) Skyddsbehov:

  a. Säkerhetsgruppen samverkar ev. skyddsbehov med drabbad skola/institution, motsvarande. Både avseende kort och långsiktigt behov.

4) Skadeanmälan:

  a. Skador på och förlust av verksamhetsmaterial/tillgångar ska också anmälas till KTH:s säkerhetsgrupp som en verksamhetsskada. Egendomsförsäkring

Skolspecifika rutiner kan förekomma och gäller utöver de beskrivna här.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-01