Till innehåll på sidan

Åtgärd och anmälan av timad stöld inom KTH

Stöld som upptäcks i efterhand (timade) och drabbar skola/institution, motsvarande samordnas med KTH:s säkerhetsgrupp.
Anmäl även om stölden är ringa, det är av betydelse för KTH:s säkerhets- och riskhanteringsarbete att få kännedom om förlust av KTH:s verksamhetsmaterial/tillgångar.

1) Vid upptäckt av timad stöld:

a. Anmäl stölden till KTH:s säkerhetsgrupp genom Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse.
Blankett för Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse finns i blankettarkivet

 b. Till anmälan bifogas dokument

  • Fakturor
  • Produkt ID
  • Tillverkningsnummer/IMEI eller motsv.
  • Eventuell dokumentation över utrustningen/produkten
  • Signalementsbeskrivning (när så är aktuellt) Blankett Signalementsbeskrivning

c. KTH:s säkerhetsgrupp anmäler till polisen och erhåller ett diarienummer. Kopia på upprättad polisanmälan sorteras till drabbad verksamhet.

d. Informera närmsta chef eller verksamhetsansvarig som bedömer omfattningen, fastställer förlorat verksamhetsmaterial/tillgångar och eventuell påverkan på verksamhetens gång.

Vid stöld av IT hårdvara (ex. dator, telefon eller surfplatta) vidta säkerhetsrutin och informera IT- Support/teleservice. Stöld/förlust av hårdvara

e. Vid stöld av verksamhetsmaterial/tillgångar, ska detta också anmälas till KTH:s säkerhetsgrupp som en egendomsskada. Egendomsförsäkring

2) Skyddsbehov:

a. Säkerhetsgruppen samverkar ev. skyddsbehov med drabbad skola/institution, motsvarande.

Skolspecifika rutiner kan förekomma och gäller utöver de beskrivna här.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-04